plzh-CNenetdelvltnorues

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Marszałek Woj. Pomorskiego
Mieczysław Struk
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
List otwarty do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
Szanowni Panowie,
pozwoliłem sobie zaadresować ten list otwarty do Panów, albowiem to Wam bezpośrednio podlegają Targi Gdańskie i to Wy, jako ich właściciele, macie decydujący głos w sprawie priorytetów i dalszego rozwoju MTG SA.


Z moich obserwacji wynika, że już nawet ponad 95 procent wyrobów z bursztynem powstających w polskich firmach to wyroby z bursztynu modyfikowanego (prasowanego, klarowanego i barwionego) oraz jego imitacje wykonane głównie z utwardzonego kopalu kolumbijskiego. Badania kopalu na spektrometrze, choć dające stuprocentową pewność, są rzadkością, ponieważ proceder ten jest uprawiany całkowicie świadomie przez wielu dostawców surowca, producentów wyrobów, jak i sprzedawców. Kopal kolumbijski – utwardzony, sklarowany i barwiony – bez przeszkód imituje naturalny bursztyn bałtycki, deprecjonując w oczach odbiorców z całego świata nie tylko nasze bałtyckie złoto, ale i całą branżę bursztynniczą. Największym poszkodowanym jest klient ostateczny, zazwyczaj nieświadomy tego, że  kupując bardzo drogi obecnie bursztyn bałtycki, otrzymuje wielokrotnie mniejszej wartości kopal.

Jestem przekonany, że prowadzona przez Bursztynowy Portal amber.com.pl, którego jestem właścicielem, wieloaspektowa edukacja w dziedzinie bursztynu ma głęboki sens. Mam jednak świadomość, że jest to długotrwały proces, tymczasem bursztyn – jak również część branży bursztynniczej, przestrzegająca uczciwych praktyk kupieckich – potrzebuje  wsparcia już dziś. Stąd właśnie konieczność piętnowania wszelkich przejawów nieuczciwości.

Rozwiązaniem, które moim zdaniem przyniesie najszybsze i najbardziej wymierne efekty, jest wymuszenie na organizatorach targów Amberif zdecydowanie większego zaangażowania w egzekwowaniu regulaminu tej imprezy. Przypomnę, że nakazuje on czytelne oznakowanie bursztynu prasowanego i innego niż bałtycki, jak również zakazuje wystawiania namiastek, kopalu kolumbijskiego oraz falsyfikatów bursztynu bałtyckiego. Niestety nader często jest on łamany, a wystawcy uchybiający regulaminowi nie ponoszą żadnych konsekwencji oprócz upomnienia. Kupcy natomiast ponoszą ogromne straty materialne a także wizerunkowe.

W naszej opinii to właśnie Międzynarodowe Targi Gdańskie powinny stać na straży czystości bursztynu i uczciwości handlu – jako pierwsze i najważniejsze ogniwo w handlu. Targi Amberif powinny być miejscem, które właśnie dzięki wzmożonym kontrolom oferty wystawców gwarantuje bezpieczeństwo zakupów i, co za tym idzie, w dalszej perspektywie czasowej stabilność i rozwój branży. Nie będzie to możliwe, dopóki oferowany tam towar nie będzie rzetelnie oznakowany, a stoiska wystawców nieprzestrzegających regulaminu w trybie natychmiastowym zamykane – zgodnie z jego postanowieniami. 

Zwracamy się do Panów – jako głównych akcjonariuszy kontrolujących spółkę MTG SA – z prośbą o pilne zajęcie się tym jakże palącym dla branży bursztynniczej problemem. Mamy nadzieję, że pozytywne efekty tego zaangażowania zobaczymy już na najbliższych targach Amberif w marcu 2014 r. Bowiem bierność może zaowocować przejęciem większości obrotu bursztynem naturalnym przez firmy chińskie czy rosyjskie – a targi Amberif będą musiały zadowolić się drugoligowym handlem imitacjami i kopalem, a nie prestiżowym bursztynem bałtyckim, na którym swój wizerunek buduje Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu.


Do wiadomości:

Andrzej Kasprzak – prezes zarządu MTG SA
Mariusz Drapikowski – prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników