Wśród działań promocyjnych znajdą się pokazy mody i biżuterii. Na zdjęciu: Gala Mody i Bursztynu Amberif 2011, pokaz: Jola Słoma & Mirek Trymbulak i Danuta Kruczkowska

W latach 2012-2014 Ministerstwo Gospodarki przeznaczy prawie 7 milionów złotych na działania promocyjne związane z bursztynem, m.in. kampanię w mediach konsumenckich w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Oferta gdańsko-warszawskiego konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” została uznana za najkorzystniejszą w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie oraz realizację koncepcji branżowego programu promocji branży jubilersko-bursztyniczej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego „Promocja polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych” Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”

W skład konsorcjum weszli: Międzynarodowe Targi Gdańskie, Krajowa Izba Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe z Warszawy oraz S&A Spółka Akcyjna z Gdyni. Było ono jedynym oferentem i jego oferta została po uzupełnieniach zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki. Przetarg to efekt kilkuletnich starań środowisk związanych z bursztynem oraz władz miasta o umieszczenie branży jubilersko – bursztynniczej na liście branż promujących polską gospodarkę. Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku finansowało napisanie opracowania, które było podstawą oferty przetargowej do której przystąpiło konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”.   

Ministerstwo Gospodarki przeznaczy prawie 7 milionów złotych na działania promocyjne. Ponadto firmy biorące udział w targach zagranicznych organizowanych w Monachium, Vicenzie, Tucson, Las Vegas oraz Hongkongu otrzymają dofinansowanie w wysokości 75 procent kosztów kwalifikowanych, takich jak zakup powierzchni wystawienniczej, przejazdy i hotele. W ramach kampanii uzgodnionej z Ministerstwem Gospodarki konsorcjum zorganizuje m.in. światowy kongres bursztynu, wizyty studyjne dziennikarzy, misje wyjazdowe polskich firm oraz przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanię w prasie konsumenckiej i na billboardach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowe warsztaty bursztynnicze i projekt Trendbook oraz pokazy mody i biżuterii.