To nie był łatwy temat – zgodnie przyznają członkowie jury. Ale z całą pewnością inspirujący i motywujący do głębszych przemyśleń w kontekście biżuterii. Kto najlepiej poradził sobie z tym artystycznym wyzwaniem?

„Konkurs PREZENTACJE to wyjątkowa okazja, by oderwać się od złotniczej rzeczywistości i stworzyć biżuterię inną niż zwykle. Tegoroczny temat, jak się okazało, nie należał do łatwych – wielu autorów nie uniknęło dosłownych interpretacji, ale byli też i tacy, którym udało się zaskoczyć jury pogłębionym podejściem do tematu oraz wrażliwością estetyczną” – podsumował Arek Wolski, członek jury.

Z tematem zmierzyło się 20 autorów, którzy na tegoroczną edycję Konkursu Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE nadesłali 28 prac. Z zaproszenia organizatora, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, skorzystali w tym roku zarówno twórcy ze znaczącym dorobkiem, jak i osoby o nazwiskach – jeszcze – nieznanych na złotniczej scenie. Jury – w składzie prof. dr hab. Andrzej Szadkowski, Piotr Rybaczek, Ewa Cieślak, Anna Sado i Arkadiusz Wolski – zakwalifikowało na wystawę 22 z nich, biorąc pod uwagę regulaminowe kryteria: użycie srebra, rzemieślniczą perfekcję wykonania bez względu na użyte techniki, zgodność z tematem konkursu oraz autorską interpretację.

„Jury odsunęło z udziału w wystawie przedmioty o mało szlachetnym wyrazie, preferując wielopłaszczyznowość idei prac. Uznanie zdobyły dzieła ze złożonymi sugestiami problemów, które nie odnosiły się do spraw osobistych osób z niepełnosprawnościami, ujmowały autorskimi przemyśleniami ‘przed- i po-‘ oraz ‘w zastępstwie’, bez analizy problemów oczywistych i tylko fizycznych” – wyjaśnił prof. Szadkowski w podsumowaniu prac jury.

Jury przyznało następujące nagrody:

1. Nagroda: Małgorzata Kalińska „Pomyślałam o…”
Nowoczesna forma pracy, która interpretuje mitologiczny wątek – nawiązuje do organu niejako wypreparowanego z ciała Prometeusza. Obrazuje możliwości, jakie daje współczesna transplantologia, dając nadzieję na nowy początek.

2. Nagroda: Jolanta Kupniewska „Wartość dodana”
Tak jak pierwszy projekt daje nadzieję przez zastąpienie, tak w tym przypadku praca pozwala wzbudzić nadzieję, podsuwając „wartość dodaną” – oferującą perspektywę rozszerzenia potencjału i funkcjonalności ludzkiego ciała.

3. Marcin Tymiński „Amulety. Nie mogę ich nosić, chciałbym je nosić, będę je nosić…”
Praca ukazuje trudny proces dochodzenia do akceptacji i pogodzenia w sytuacjach, gdy coś się traci czy stoi przed nieznanym, a przez to budzącym lęk. Finał tego procesu jest wyczekiwanym ukojeniem.

Wyróżnienia otrzymali:
- Jolanta Gazda „Perfection/Imperfection”
- Marcin Bogusław „Tank of Love”

„Pracę Małgorzaty Kalińskiej uznaliśmy za najbardziej oryginalną – zarówno ze względu na autorską technikę wykorzystania w biżuterii tworzyw szcztucznych, jak i dużą wrażliwość estetyczną. Urzekł nas także zawarty w niej przekaz – ten, który dostrzegliśmy, bo zamysł twórcy mógł być przecież inny…” – dodał Wolski.


Polecamy: 

PREZENTACJE 2019: Protezeusze
PREZENTACJE 2018: Srebro i bursztyn 
PREZENTACJE 2017: Srebro i papier