Grand Prix Mercurius Gedanensis 2013 dla S&A, design: Sławomir Fijałkowski

Do 14 marca należy zgłaszać uczestnictwo w konkursie Mercurius Gedanensis. Jest on adresowany do wystawców targów Amberif i jest szansą dla tych, którzy w biżuterii bardziej niż koncepcję cenią sobie dobry design.

„W przeciwieństwie do otwartej formuły konkursu Amberif Design Award, w Mercurius Gedanensis mogą wziąć udział tylko polscy wystawcy targów Amberif. Od wielu lat jest on bowiem jednym z elementów promocji polskiej gospodarki, a Grand Prix przyznawane jest w imieniu Ministra Gospodarki. W tej rywalizacji oceniane są przede wszystkim walory artystyczne i techniki wykonania, dlatego Mercurius nie wywołuje aż takich emocji, jak nastawiony bardziej na nowatorską koncepcję Amberif Design Award” – powiedziała Ewa Rachoń, komisarz targów Amberif.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
- wzornictwo, gdzie przedmiotem oceny są walory artystyczne i projekt odpowiadający aktualnym trendom modowym biżuterii przeznaczonej do produkcji wykonanej z różnorodnych materiałów jubilerskich w połączeniu z bursztynem;
- mistrzostwo jubilerskie, gdzie prace oceniane są pod kątem techniki wykonania i kompozycji zastosowanych materiałów jubilerskich w biżuterii, wykonanej dowolnymi technikami złotniczymi z różnorodnych materiałów jubilerskich.
W każdej z tych kategorii przewidziano nagrodę: Grand Prix i Złoty Medal oraz maksymalnie dwa wyróżnienia. Przyzna je jury powołane przez MTG S.A., w skład którego wchodzą rokrocznie m.in. uznani specjaliści, autorytety z dziedziny sztuki, jubilerstwa, projektowania oraz gemmologii. „Jednym z jurorów w tym roku będzie Bogdan Mirowski, który został laureatem pierwszej edycji tego konkursu” – wyjaśniła pani komisarz.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 14 marca. Każdy z uczestników otrzymuje tabliczkę informacyjną, która powinna być wcześniej wyeksponowana na stoisku uczestnika. Jury będzie oceniało te prace 21 marca, a wyniki zostaną ogłoszone 21 marca podczas Gali Bursztynu i Mody Amber Look Trends & Styles.

Kuratorem konkursu jest Krzysztof Jacobson.