plzh-CNenetdelvltnorues
Flakony "Chanel No 5 - Infected", szkło - Pieke Bergmans

Konieczność znalezienia właściwych proporcji między tym co globalne, a tym co lokalne stała się pretekstem do opracowania publikacji „Księga Trendów 2011+”. Wydawnictwo koncentruje się na uważnej analizie oraz prezentacji szerokiego kontekstu zjawisk określających jakość kultury materialnej naszego najbliższego otoczenia, zwłaszcza w obszarze produktów „premium” oraz akcesoriów „life-style”.

1309_5Pierwsza część publikacji zawiera liczne przykłady z zakresu architektury, wzornictwa mebli, przedmiotów użytkowych, biżuterii autorskiej, jubilerstwa oraz bursztynnictwa – zestawione w pięć odrębnych makrotrendów stylistycznych. Intencją tak skonstruowanego opracowania jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy w zakresie metodyki systematyzowania informacji koniecznych do prognozowanych trendów stylistycznych i wyprowadzania na tej podstawie operacyjnych strategii rozwoju wzornictwa biżuterii z bursztynem. Część specjalistyczna albumu zawiera projekty wykonane przez studentów IV i V roku Pracowni Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Najlepsze propozycje projektowe zostały zrealizowane w postaci prototypów lub pierwowzorów w wiodących firmach i pracowniach bursztynniczych. Podsumowaniem całego projektu jest niniejsze wydawnictwo dokumentujące poszczególne etapy eksperymentu – od analiz i założeń teoretycznych, poprzez liczne przykłady i porównania produktów markowych firm i renomowanych projektantów, aż po szczegółowy „brief” projektowy, będący podstawą do wykonania szkiców, rysunków i projektów nowych kolekcji interpretujących trendy stylistyczne, które będą obowiązywać w najbliższej przyszłości z uwzględnieniem unikatowego charakteru bursztynu. Licząc, że niniejszy album spotka się z życzliwym zainteresowaniem fachowych odbiorców, mamy również nadzieję, że zapoczątkowany w ten sposób stały monitoring wielu źródeł informacji analizujących ewolucję trendów w jubilerstwie, wzornictwie przemysłowym, designie autorskim oraz modzie, a także przegląd statystyk gospodarczych, trendów marketingowych i socjo-kulturowych będzie początkiem opiniotwórczego „think-tank’u”, a gdańska Akademia Sztuk Pięknych stanie się wyznacznikiem stylistyki biżuterii z bursztynem i ważnym ośrodkiem jego promocji.

Hasło DESIGN jest ostatnio jednym z najbardziej nadużywanych medialnie terminów, stając się znaczącą częścią składową ceny produktu. Owa mityczna „wartość dodana”, czy też – jak to ostatnio określa psychologia biznesu – „nadwyżka właściwości” powodują, że produkty często przybierają formę nie zawsze wynikającą z ich naturalnej funkcji i zasady użytkowania. Usługowy charakter wzornictwa sprowadza się do nadmiernego dekorowania i estetyzowania rzeczywistości, a sam design utożsamiany bywa z efemeryczną i sezonową modą. Im więcej tego typu produktów pojawia się na rynku, tym bardziej krzykliwie rywalizują one o uwagę konsumentów. Wraz z nadprodukcją biżuterii pojawia się również nadmiar informacji, często motywowanej względami wyłącznie reklamowymi, a producenci biżuterii coraz rozpaczliwiej poszukują wskazówek o tym, co będzie modne w nadchodzącym sezonie, jaki rodzaj stylistyki najszybciej znajdzie właściwego adresata, w jaki sposób zarządzać wizerunkiem.

1309_7

Ogólnodostępna wiedza dostarczana w oparciu o prognozowanie trendów jubilerskich bywa zwykle uśredniana do transglobalnych tendencji, bez uwzględnienia specyfiki określonych tworzyw, materiałów i dotychczasowych tradycji wytwórczych. Próba ich bezkrytycznego zastosowania w bursztynnictwie prowadzić może do efektów dokładnie odwrotnych od zamierzonych właśnie dlatego, że dokonane w ten sposób sformatowanie stylistyki pomija cały zespół cech odrębnych, które są wyróżnikiem bursztynu oraz elementem stanowiącym o jego wyjątkowości i rynkowej atrakcyjności. Z drugiej jednak strony ignorowanie globalnych makrotrendów określających ogólny kierunek rozwoju całego wzornictwa – w tym również biżuterii – skończyć się może tak samo niekorzystnie. 

Wernisaż prezentujący wykonane pierwowzory połączony z premierą albumu odbędzie się drugiego dnia targów AMBERIF – 10.03.2011 o godz. 12.00. W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zapraszamy wszystkich zainteresowanych innowacyjnym wzornictwem nie tylko w zakresie bursztynnictwa.

„Księga Trendów 2011+” powstała z inicjatywy Biura Prezydenta Miasta Gdańska przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu.


Zdjęcia: Tjep (Frank Tjepkema): Charm "Heart Break", porcelana, stal (na górze); Kerstin Garzarek i Stephan Todorov: kolczyk, bursztyn, złoto.