Gdańska Akademia Sztuk Pięknych będzie miała od października nową, samodzielną pracownię projektowania biżuterii. Otwarcie jej stało się możliwe dzięki udostępnieniu uczelni przez władze Gdańska pomieszczeń przy ul. Szerokiej.

Lokal na potrzeby pracowni biżuterii ASP w Gdańsku składa się z dwóch pomieszczeń. - Większe liczy około 100 metrów kwadratowych i jest przeznaczona głównie na galerię i ekspozycję. Drugie pomieszczenie o powierzchni ok. 60 metrów przeznaczone będzie na warsztat dla artystów – informuje Robert Pytlos, pełnomocnik prezydenta Gdańska, koordynator ds. bursztynu.
Gdańscy bursztynnicy obiecali wszechstronną pomoc w wyposażeniu pracowni, która będzie nie tylko uczyć projektowania wyrobów jubilerskich i warsztatu złotniczego, ale także prowadzić działalność wystawową i naukową. Kształcić się w niej będą przyszli projektanci biżuterii, także z bursztynem. Na jej uruchomienie potrzeba około 95 tysięcy złotych – twierdzi dr hab. Sławomir Fijałkowski z gdańskiej ASP, który poprowadzi tę placówkę. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi, m.in. dwustanowiskowej szlifierki, polerki, walcarki i tzw. „diax” oraz obsługę pracowni i organizację wystaw biżuterii. Zdaniem Sławomira Fijałkowskiego, docelowo pracownia powinna posiadać także 10 stanowisk komputerowych do cyfrowego projektowania biżuterii wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Pierwsi absolwenci tej specjalności opuszczą uczelnię za trzy lata.

Fot. www.asp.gda.pl