plzh-CNenetdelvltnorues
7 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Krasickiego 10 odbędzie się pierwsza lekcja o bursztynie w ramach projektu Ambasador Bursztynu.

W programie przewidziano multimedialną prezentację wiedzy o bursztynie z pokazami inkluzji autorstwa dr. Elżbiety Sontag z Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG oraz pogadankę Lidii Popiel o modzie na bursztyn. W spotkaniu udział weźmie Ewa Kamińska, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Kolejne tego typu lekcje planowane są w marcu i kwietniu, m.in. w miastach leżących na szlaku bursztynowym – Wieluniu i Kaliszu.
W ramach lekcji bursztynu wykład przyrodniczy pt. „Bursztyn bałtycki – świadek życia sprzed 40 milionów lat” wygłosi dr Elżbieta Sontag z Katedry Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki niemu uczniowie będą mieli okazję do zapoznania się z bursztynem bałtyckim i jego złożami oraz zainteresowania się zwierzętami i roślinami zachowanymi w tej żywicy. Wykład ma także na celu wskazanie uczniom na niezwykłość bursztynu jako materiału do badań, rozwijanie wśród nich zainteresowań kolekcjonerskich i paleontologicznych oraz zwrócenie uwagi na informacje, jakie można uzyskać dzięki bursztynowi. Po tym wykładzie uczniowie powinni umieć wyjaśnić, co to jest bursztyn bałtycki, podać jego wiek, określić miejsce i sposób powstania, jak również wyjaśnić, co to jest inkluzja organiczna i nieorganiczna oraz pseudoinkluzja.

Zdjęcie: Muchówka z rodziny Pipunculidae (Fot. Elżbieta Sontag)