plzh-CNenetdelvltnorues
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku był gospodarzem kolejnego spotkania klastra bursztynników, tym razem grupy roboczej ds. pozyskiwania i obrotu surowcem. 29 listopada 9 osób uczestniczących w grupie roboczej oraz dwójka pracowników IBnGR zajmująca się klasteringiem dyskutowali nad ostatnimi wydarzeniami i możliwościami wydobycia surowca w przyszłości.

Poszukiwanie i wydobycie bursztynu w Gdańsku
Koordynator ds. bursztynu przy prezydencie miasta Gdańska Robert Pytlos przedstawił aktualną sytuację po oddaniu ostatnich działek pod poszukiwanie i określenie złóż bursztynu wylicytowanych 11 października br. Jednocześnie podkreślił zaskoczenie urzędników miejskich oraz wojewódzkiego geologa sprawnością i determinacją, jaką wykazały się startujące w pierwszym przetargu firmy, by jak najszybciej przebrnąć przez procedury urzędowe i rozpocząć poszukiwania. W najbliższym czasie wszystkie będą już mieć pełne projekty geologiczne, co pozwoli zacząć prace, jeśli pogoda pozwoli, już pod koniec stycznia. W dalszej części wspomniał, że posterunek policji w dzielnicy Stogi, który obejmuje swoim zasięgiem tereny przeznaczone pod poszukiwania, został poinformowany o planowanym rozpoczęciu legalnego wydobycia, co wiąże się jednocześnie ze zwiększeniem uwagi i ochrony ze strony policji, lecz również kontroli pod względem zgodności prac z prawem. Kolejne działki przygotowywane są do dzierżawy w następnym przetargu planowanym na koniec lutego. Koordynator namawia do zgłaszania do niego konkretnych miejsc, w którym zainteresowani podejrzewają występowanie bursztynu i chcieliby go wydobywać.
Koordynator zapowiedział także złożenie postulatu do urzędu miasta, aby osobom złapanym na nielegalnym wydobyciu bursztynu nie tylko odbierano urządzenia, lecz także by wydział ochrony środowiska nakładał na nich karę pokrywającą kosztowną rekultywację zniszczonego terenu. Teraz, gdy rozpocznie się legalne pozyskanie surowca, miasto planuje zaostrzenie restrykcji wobec pozyskujących bursztyn na dziko.

Problemy firm bursztynniczych
Anna Golec (IBnGR) zrelacjonowała spotkanie z handlowcami z kilku firm bursztynniczych. Stwierdziła, że pomimo intensywnego rozwoju branży wiele firm jest prowadzonych starym modelem biznesowym. Niepokojący jest brak wykształconych fachowców odpowiedzialnych za marketing, handel i zarządzanie. Wiele firm jest w całości kontrolowanych przez właściciela, co jest starym i nieefektywnym sposobem zarządzania. Jest to związane z rozdrobnieniem firm produkcyjnych, ale sprostanie konkurencji i chęć rozwoju będzie musiała wymusić w niedługim czasie poważną zmianę w sposobie podejścia do prowadzenia działalności.
Poruszono także problem niskiej wiedzy osób pracujących w sklepach z bursztynem i ewentualnej możliwości znalezienia zewnętrznych środków na edukację sprzedawców bursztynu. Zastanawiano się, jak opracować sposób na zintegrowanie z branżą tych często pracujących jedynie sezonowo osób.

Zagadnienie promocji bursztynu
Ostatnim tematem przedstawionym do dyskusji był pomysł stworzenia biura handlowo-marketingowego promującego markę polskiego bursztynu. Interesującym wydaje się pomysł ogłoszenia konkursu na koncepcję stworzenia i prowadzenia takiego biura. Konkurs miałby być ogłoszony wśród studentów ostatnich lat zarządzania. IBnGR ma sprawdzić możliwość ogłoszenia takiego konkursu.
W najbliższym czasie wykonane będzie pierwsze profesjonalne badanie rynku konsumenckiego w Polsce pod kątem wizerunku bursztynu. IBnGR pozyskał zewnętrzne środki na prowadzenie badań mających określić mechanizmy zakupowe, znajomość marki, wizerunek bursztynu czy wartość ewentualnych certyfikatów świadczących o autentyczności wyrobów. Wyników badań można spodziewać się na początku roku.

Było to kolejne z cyklu spotkań, których celem jest zaplanowanie szczegółowych działań, umożliwiających podmiotom z klastra bursztynników realizację priorytetów wyznaczonych podczas wcześniejszych warsztatów. Spotkanie jest częścią działań pilotażowych realizowanych w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dzięki finansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fot. Michał Kosior


Więcej informacji:
Bursztynowa Delta