plzh-CNenetdelvltnorues
22 czerwca odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie klastra bursztynników „Bursztynowa Delta”. Jego celem było ustalenie priorytetów dla branży oraz przedyskutowanie propozycji działań.

W spotkaniu klastra bursztynników wzięły udział 33 osoby. Branżę bursztynniczą reprezentowali kluczowi producenci biżuterii i przedstawiciele organizacji branżowych, natomiast samorząd lokalny prezydenta miasta Gdańska Paweł Adamowicz i marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski. Organizatorem tego i poprzednich spotkań był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, który przygotowuje strategię rozwoju tego klastra. Celem było ustalenie wspólnie z zainteresowanymi priorytetów dla branży oraz przedyskutowanie propozycji działań, które mogą zostać podjęte przez samorząd i podmioty związane z branżą bursztynników. Marcin Kapuściński, kierownik Centrum Klasteringu IBnGR, przedstawił wypracowaną wcześniej propozycję priorytetów dla branży, rozpoczynając w ten sposób dyskusję na temat konkretnych działań mających przyczynić się do rozwoju klastra. Za najważniejsze uznano: uruchomienie wydobycia bursztynu na terenie Polski; promocję wyrobów bursztynniczych, zwłaszcza na zagranicznych imprezach wystawienniczych; stworzenie giełdy bursztynu, niezależnego laboratorium badającego i certyfikującego bursztyn oraz systemu certyfikacji kamieni bursztynowych. Ogromne znaczenie dla rozwoju i promocji jest utworzenie kierunku projektowania biżuterii na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Istotne znaczenie miała obecność na tym spotkaniu przedstawicieli samorządu lokalnego, która została odczytana jako wyraz otwartości na współpracę z bursztynnikami. Tym bardziej, że – jak podkreślił marszałek Kozłowski – branża bursztynnicza jest jedną z istotnych gałęzi pomorskiej gospodarki. Projekt ten, realizowany przez IBnGR i Urząd Marszałkowski, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Prezydent Paweł Adamowicz poinformował o inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwoju branży bursztynników, a wśród nich wymienił m.in. powołanie do życia Muzeum Bursztynu. Przyznał również, że miasto bardzo poważnie traktuje propozycję zmiany nazwy stadionu Baltic Arena na Amber Arena. Prezydent zapowiedział także podpisanie zarządzenia w sprawie przetargów na dzierżawę gruntów pod poszukiwanie i wydobycie bursztynu.. Koordynator ds. bursztynu przy prezydencie Gdańska Robert Pytlos podkreślił, że zapowiedziane zarządzenie ma otworzyć drogę do poszukiwania i rozpoznania złóż bursztynu na terenach należących do miasta, a później umożliwić jego wydobycie. Uczestniczący w spotkaniu bursztynnicy wskazali, że podobne rozwiązania powinny pojawić się w odniesieniu do terenów należących do województwa położonych w innych bursztynodajnych częściach Pomorza. Koordynator wspomniał także o spotkaniu z Głównym Geologiem Kraju oraz projektowanej nowelizacji ustawy o kopalinach, która może ułatwić pozyskiwanie surowca.

Bursztynnicy wyrazili zadowolenie ze zorganizowanego spotkania i wyrazili nadzieję, że jego kontynuacja będzie prowadzić do konkretyzacji i wdrożenia działań istotnych dla branży. Przyjęto powołanie 3 zespołów roboczych ds. promocji i certyfikacji, surowca oraz zasobów ludzkich i edukacji. Zadecydowano, że kolejne spotkanie klastra odbędzie się 20 lipca br. i będzie poświęcone zaplanowaniu promocji wyrobów z bursztynu i systemu certyfikacji. 

Na podstawie materiałów prasowych. Foto: Michał Kosior