plzh-CNenetdelvltnorues
29 listopada w siedzibie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku odbędzie się kolejne posiedzenie komisji roboczej ds. pozyskiwania i obrotu bursztynem w ramach inicjatywy klastrowej Gdańska Bursztynowa Delta.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaprosili przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska, którzy zaprezentują możliwości udostępniania kolejnych terenów pod poszukiwanie i wydobycie bursztynu. Ponadto, w trakcie spotkania Robert Pytlos, pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. bursztynu, zrelacjonuje przebieg prac związanych z realizacją zarządzenia dotyczącego rozpoznania i poszukiwania złóż bursztynu na gruntach należących do gminy Gdańsk.
Spotkanie w gdańskim instytucie to kolejna okazja dla środowiska bursztynników, aby przy pomocy konsultantów zaplanować szczegółowe działania, umożliwiające podmiotom z klastra bursztynników realizację priorytetów wyznaczonych podczas wcześniejszych warsztatów. Posiedzenie jest częścią działań pilotażowych realizowanych w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dzięki finansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2007 r. w siedzibie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 63, w godz. 10.00 – 13.00. 


Więcej informacji na ten temat:
Bursztynowa Delta