Stoisko Jacka Ostrowskiego na targach Amberif 2012

Sobota to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii, Kamieni Jubilerskich Amberif 2012. Przez cztery dni ofertę 450 wystawców z 15 krajów – m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Litwy, Niemiec, Sri Lanki, Włoch i Polski – zobaczy ok. 6 tys. osób z branży jubilerskiej:  właścicieli sklepów jubilerskich, hurtowni i galerii sztuki z całego świata.

AMBERIF to impreza adresowana do wszystkich, dzięki którym kamienie i wyroby jubilerskie trafiają do klientów z całego świata: właścicieli galerii, sklepów jubilerskich i hurtowni. Stałymi bywalcami targów są również ci, których aktywność związana jest z rynkiem jubilerskim: producenci i dystrybutorzy sprzętu dla branży jubilerskiej, specjaliści tematu, naukowcy, placówki muzealne, stowarzyszenia i fundacje. To okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, ale i poznania  najnowszych, światowych trendów. W odróżnieniu do jesiennych targów Ambermart, ta impreza zamknięta jest dla publiczności.

Tematem przewodnim targów Amberif jest bursztyn i wyroby z jego udziałem, z których Polska jest znana na całym świecie. Dopełnieniem zaś kolekcje jubilerskie i złotnicze, kamienie jubilerskie, biżuteria importowana i wyroby korpusowe oraz oferta poddostawców dla branży.  Tradycyjnie już imprezie towarzyszy wiele imprez o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim. Odbył się m.in. cykl seminariów dedykowanych tematom ważnym dla znawców oraz miłośników jubilerstwa i bursztynnictwa, seminarium gemmologiczne organizowane we współpracy z Wysoką Radą Diamentową z Antwerpii oraz wykłady o trendach, jakie będą obowiązywać nie tylko w najbliższym, ale i kolejnych sezonach.

– Targi AMBERIF są jedną z najważniejszych imprez jubilerskich w Europie i nie mają sobie równych w promowaniu bursztynu na świecie – mówił podczas uroczystości otwarcia targów Andrzej Kasprzak, prezes zarządu Międzynarodowych Tragów Gdańskich. Podkreślał także, że Amberif wypracował swoją markę dzięki ścisłej współpracy środowiska polskich bursztynników, złotników i jubilerów, władz miasta i regionu pomorskiego, jak również wieloletniemu życzliwemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki.

Prezes Kasprzak wspomniał – o komentowanym szeroko w kuluarach – zawiązaniu konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”. To gdańsko-warszawska inicjatywa uznana została przez Ministerstwo Gospodarki za najkorzystniejszą koncepcję promocji branży jubilersko-bursztynniczej. Wspólna oferta Międzynarodowych Targów Gdańskich, Krajowej Izby Bursztynu, Międzynarodowego Centrum Targowego z Warszawy oraz największej polskiej firmy bursztynniczej S&A SA, to owoc kilkuletnich starań całego środowiska oraz władz Gdańska o umieszczenie branży jubilersko-bursztynniczej na liście branż promujących polską gospodarkę.
Ministerstwo przeznaczy 7 milionów złotych na działania promocyjne. Planuje się, że polskie firmy biorące udział w targach zagranicznych, organizowanych w Monachium, Vicenzie, Tucson, Las Vegas oraz w Hongkongu, otrzymają dofinansowanie w wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych, takich jak: zakup powierzchni wystawienniczej, przejazdy i hotele. W ramach kampanii planuje się również zorganizowanie m.in. światowego kongresu bursztynu, wizyty studyjnej dziennikarzy, misji wyjazdowej polskich firm oraz przyjazdowej zagranicznych kupców, akcji promocyjnej w prasie konsumenckiej i na billboardach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowych warsztatów bursztynniczych oraz pokazów mody i biżuterii.

Trudna sytuacja na rynkach będących odbiorcami polskich producentów biżuterii nie tylko z bursztynem motywuje ich do zwiększonego wysiłku, by jeszcze lepiej dopasować ofertę do stale zmieniających się trendów oraz preferencji odbiorców. – Z każdym rokiem coraz wyraźniej widać, że wciąż musimy rozwijać się pod względem wzornictwa i coraz lepiej nam się to udaje – nie ma wątpliwości Ewa Rachoń, dyrektor projektu Amberif. Przywołuje przy tym chlubne przykłady, takie jak powołanie Pracowni Projektowania Form Użytkowych i Biżuterii  działającej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierownictwem dr. hab. Sławomira Fijałkowskiego. – Jeśli uda się podtrzymać ten trend, to coraz mniejszy dystans dzielić nas będzie od pozycji lidera.
A co nas dzieli od pozycji lidera? – Nie możemy być światową stolicą bursztynu, jeśli nie będziemy dysponować placówką naukową badającą bursztyn – wylicza Ewa Rachoń, pokładając duże nadzieje w programie ministerialnym „Bursztyn. Skarb Polski”. – Po raz pierwszy branża bursztynnicza otrzyma pomoc z zewnątrz, dotychczas działamy tylko własnymi siłami.

19. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif jest ostatnią, która odbywa się w halach wystawienniczych przy ul. Beniowskiego. Kolejne, jubileuszowe spotkanie będzie świętowane w AmberExpo – nowym Centrum Targowo-Konferencyjnym MTG.