plzh-CNenetdelvltnorues

Prezes Mariusz Drapikowski i wiceprezes Mariusz Gliwiński zostaną na kolejną, drugą kadencję, natomiast dotychczasowego wiceprezesa Ewę Rachoń zastąpi na stanowisku Michał Kosior. I to nie koniec zmian we władzach MSB.

Na walnym zebraniu członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników pod koniec maja wybrane zostały nowe władze, które ukonstytuowały się 11 czerwca. Przez najbliższe 3 lata organizacją będą kierowały nieco zmienione odmłodzone władze.

W nowych władzach stowarzyszenia zasiadają obecnie:
Mariusz Drapikowski – prezes (2. kadencja)
Mariusz Gliwiński – wiceprezes (2. kadencja)
Michał Kosior – wiceprezes; także kierownik biura MSB
Jarosław Niedzielski – skarbnik; właściciel galerii Prestige w Gdańsku (w poprzednich władzach zastępca skarbnika)
Marcin Wesołowski – zastępca skarbnika; właściciel firmy NAC Amber
Maria Fijałkowska – sekretarz; projektantka, właścicielka galerii Moja Forma w Gdańsku
Lech Zdrojewski – członek zarządu; plastyk (2. kadencja)
Marcin Buzalski – członek zarządu; z wielopokoleniowej rodziny bursztynników, prowadzi firmę produkcyjną Amber Co.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników istnieje od kwietnia 1996 r. Jego organem prasowym jest biuletyn „Bursztynisko” – dotychczas wydano 33 numery tego wydawanego w języku polskim i angielskim periodyku. Od 1997 roku MSB przyznaje certyfikat rekomendujący firmy, które zobowiązały się do spełniania wymaganych kryteriów, tzn. m.in. stosują w wyrobach jubilerskich wyłącznie bursztyn bałtycki i przestrzegają zasad rzetelności kupieckiej. Firmy korzystające z rekomendacji Stowarzyszenia nie handlują bursztynem prasowanym i imitacjami. Obecnie rekomendacją MSB posługuje się 45 firm.

MSB włożyło ogromny wkład w propagowanie wiedzy o bursztynie. Są to m.in. 2 tomy streszczeń seminariów popularno-naukowych towarzyszących targom amberif w Gdańsku „Bursztyn Poglądy Opinie”. W 2007 roku został wydany album opracowany przez dr. hab. Sławomira Fijałkowskiego prezentujący współczesną sztukę bursztynniczą „Top Amber”. Dużym powodzeniem od lat cieszy się tzw. „mała książeczka”, czyli 20-stronicowe kompendium wiedzy o bursztynie, dostępne w zainteresowanych galeriach i sklepach i dodawane do zakupionego bursztynu.
Obecnie MSB liczy 215 członków na świecie, do których należą artyści, projektanci, wykładowcy, właściciele firm, gemmolodzy, muzealnicy, archeolodzy. MSB dysponuje kadrą 17 rzeczoznawców bursztynu w różnych zakresach.