plzh-CNenetdelvltnorues
W styczniowym wydaniu międzynarodowego magazynu poświęconego tematyce zegarmistrzowsko-jubilerskiej „World One” zostały opublikowane dwa duże artykuły autorstwa redaktora Bursztynowego Portalu amber.com.pl Anny Sado na temat bursztynu. Pokrótce zostały w nim scharakteryzowane Polska, Litwa i Rosja jako najważniejsi gracze na światowym rynku bursztynu, jak również zarysowane istotne problemy branży: ograniczony dostęp do surowca, plaga falsyfikatów oraz niejednorodne nazewnictwo.
„World One” to pierwszy międzynarodowy magazyn branżowy poświęcony jednocześnie tematyce zegarmistrzowskiej i jubilerskiej. Wydawany w języku angielskim stanowi wspólną platformę komunikacyjną dla przedstawicieli handlu, przemysłu, oraz importerów i eksporterów, hurtowników i dystrybutorów. O wysoki fachowy poziom publikowanych materiałów dba międzynarodowy zespół redakcyjny. Specjalny nacisk kładziony jest na informacje na temat międzynarodowego marketingu oraz badań rynku, produktu i trendów. Informacje te są szczególnie cenne dla dystrybutorów i producentów, zainteresowanych pozyskiwaniem nowych rynków i umacnianiem swojej pozycji na dotychczasowych obszarach.