Czy bursztyn jest inkluzywny? Zdaniem Ruudta Petersa, pomysłodawcy tematu tegorocznej edycji konkursu, jak najbardziej tak. Świadczą o tym różnorodne odcienie barwne, w jakich występuje, jak również różnorodność inkluzji, jakie w sobie zawiera. Także i to, że łączy ludzi ponad podziałami, także geograficznymi.

Mnogość odmian barwnych oraz obecność inkluzji, które bursztyn pod postacią płynnej żywicy „przyciąga” i integruje, to jego zdaniem ważne cechy charakterystyczne tego minerału. I zachęta do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat przez pryzmat bursztynu. Zauważenia oczywistych podobieństw: wysiłków na rzecz integracji osób o innych odcieniach skóry, osób myślących inaczej czy kochających inaczej. Stąd wybór tematu „Inkluzywność” dla konkursu biżuterii artystycznej.


Uważamy, że w tym INKLUZYWNYM temacie twórca biżuterii może odnaleźć przyjemność, koncentrując się na różnych jego walorach – od koloru po znaczenie i interpretację. Mamy nadzieję, że motyw INCLUSIVE zainspiruje wielu twórców do wzięcia udziału w tej wystawie z nowymi pracami – zachęca Ruudt Peters.


Jury dedykuje ten temat Giedriusowi Guntoriusowi, twórcy targów AmberTrip – „człowiekowi, który przez te wszystkie lata pracował na to, aby świat bursztynu był bardziej inkluzywny, angażujący artystów, kolekcjonerów, kupców, sprzedawców i widzów”.

Prace oceni jury, do którego zostali zaproszeni: Ruudt Peters (przewodniczący), Giedymin Jabłoński, Laima Kėrienė oraz Jurgita Ludavičienė. Ocenią oni przede wszystkim świeżość koncepcji, współczesny wyraz artystyczny i jego sugestywność oraz profesjonalizm wykonania. Użycie bursztynu jest zalecane, nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w konkursie.

Koncepcyjnie temat „Inclusive” otwiera przed artystami wiele możliwości: gdy myślimy o bursztynie, inkluzje są jedną z jego szczególnych cech, które czynią go wyjątkowym i cennym. Mi podoba się też odniesienie społeczne: inkluzywność będąca przeciwieństwem dyskryminacji, to współcześnie bardzo ważne zagadnienie. Jestem więc przekonana, że temat ten otwiera szerokie pole do interpretacji i dlatego liczę na wiele ciekawych prac w najbliższej edycji konkursu - zachęca Jurgita Ludavičienė. 


Trip Art Jewellery Competition 2024: Inclusive

Termin zgłoszenia prac: 1 lutego 2024
Więcej informacji: klimt02