plzh-CNenetdelvltnorues
Fragment wystawy: gabloty z wyrobami i inkluzjami organicznymi

20 lipca w  kamiennogórskim Muzeum Tkactwa otwarta została wystawa przywieziona z miasta partnerskiego Bitterfeld-Wolfen poświęcona bursztynowi saksońskiemu, ale także innym żywicom kopalnym towarzyszącym złożom regionu bitterfeldzkich kopalń węgla brunatnego.   

Wystawa Bursztyn saksoński z Bitterfeldu według scenariusza dr. Ivo Rappsilbera, dr. Güntera Krumbiegela – geologa i wieloletniego kustosza zbiorów przyrodniczych w Halle/Salle, Rolanda Wimmeradypl. geologa, opracowana została ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół i Sponsorów Muzeum Okręgowego w Bitterfeldzie w trzech językach. W języku niemieckim opracowanych zostało 10 plakatów, a w polskim i angielskim znalazły się nieco szersze teksty objaśniające.

W tytułach plakatów zawarta została bogata tematyka wystawy. Dotyczy ona wiedzy nie tylko o bursztynie saksońskim (sukcynicie), ale i o żywicach kopalnych towarzyszących (akcesorycznych) złożom regionu bitterfeldzkich kopalń węgla brunatnego. Tytuły plakatów to jednocześnie działy, w których autorzy scenariusza zawarli treść wystawy: Historia, Geologia, Las bursztynowy, Wydobywanie, Właściwości, Barwy (odmiany), Formy, Żywice kopalne (towarzyszące), Zastosowanie (obróbka), Prezentacja (sposoby przekazywania wiedzy w nauce i popularyzacji). Okazy w czterech gablotach egzemplifikują jedynie cztery zagadnienia: Las bursztynowy, oddzielnie Inkluzje organiczne, Barwy, Formy, Żywice towarzyszące i Zastosowanie pokazane wyrobami. W ostatniej gablocie można zapoznać się z najnowszą literaturą dotyczącą badań bursztynu bitterfeldzkiego.

Przed otwarciem odbył się wykład „Co wiemy o bursztynie” prof. dr. hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz – geologa z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przybyłych licznie na otwarcie (około 120 osób) oraz delegację z Niemiec przywitał Krzysztof Świątek, burmistrz Kamiennej Góry, oraz przedstawiciele lokalnego samorządu.

Wystawa „Bursztyn saksoński z Bitterfeldu”
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
czynna do marca 2014
wstęp wolny