plzh-CNenetdelvltnorues
Dwukilogramowa bryła bursztynu znaleziona na plaży w Covehithe w hrabstwie Suffolk

Organizatorzy seminarium naukowego na targach Amberif starają się podejmować ważne, bieżące tematy i przybliżać zainteresowanym aktualny stan wiedzy na temat badań w dziedzinie bursztynu. Tak też będzie i w tym roku.

Obecność Vanessy Paterson, członka Szkockiego Towarzystwa Gemmologicznego, na targach Amberif jest bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy na temat różnych żywic występujących na terenie Wielkiej Brytanii. Temat jest tym bardziej interesujący, że niewiele się o tym mówi. Natomiast wiele się mówi ostatnio o żywicach z Indonezji. „Zagadnienie żywic indonezyjskich było już niejednokrotnie podejmowane przez badaczy, ale autorzy publikacji nie wyciągnęli wniosków od strony gemmologicznej. Tymczasem jest to bardzo ważny temat, a Indonezja to istne laboratorium badania żywic. Dziś już wiemy, jak wyjaśnić zjawisko występowania bursztynu w bursztynie i zbursztynizowanych kryształów – opowiemy o tym właśnie na Amberifie” – zapowiedziała prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz. W bursztynie bałtyckim znajdują się często pęcherzyki powietrza, w indonezyjskich żywicach zaś mikrokropelki – jak one powstają, dowiemy się na seminarium.

W tematyce żywic uczestnicy seminarium pozostaną dzięki referatowi dr Anieli Matuszewskiej, która będzie opowiadać o keflachicie – mało znanej żywicy opisanej po raz pierwszy w XIX w. Prelegentka prowadzi dyskusję z prof. Norbertem Vavrą, czy keflachit jest żywicą, czy mieszaniną węglowodorów. „Dotychczas mianem żywicy określano substancję pochodzenia roślinnego, rodzi się więc pytanie o konieczność przedyskutowania definicji i klasyfikacji żywic” – twierdzi prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz.

Ciekawie zapowiada się także część poświęcona archeologii. Referenci przedstawią wyniki swoich badań zbiorów znajdujących się w magazynach muzealnych w St. Petersburgu i Wrocławiu, gdzie udało im się dokonać ciekawych „odkryć”.

PROGRAM SEMINARIUM
22 marca, sobota, 10.00 – 13.00, sala seminaryjna 1A


Część I

1.      Bursztyn na wyspach brytyjskich  –  Vannesa  Paterson (Szkocja)

2.      Kopalne  żywice Indonezji  (struktury wewnętrzne, formy) – Barbara  Kosmowska-Ceranowicz, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Michał Sachanbiński

3.      Keflachit  – żywica kopalna, czy mieszanina węglowodorów? – Aniela Matuszewska

           

Część II

4.       Neolityczne ozdoby bursztynowe z kolekcji Nikołaja Repicha  w zbiorach Ermitażu – Katarzyna Kwiatkowska, Andriej Mazurkiewicz (Sankt Petersburg) 

5.      Gigantyczny bursztynowy „skarb” partynicki z Wrocławia – Robert Niedźwiedzki 

6.      Wczesnośredniowieczne wyroby bursztynowe z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego i Opola-Ostrówka z badań i zbiorów IAE PAN we Wrocławiu – Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski