plzh-CNenetdelvltnorues

Otwarte seminarium Światowej Rady Bursztynu oraz publikacja zawierająca streszczenia wystąpień jej członków oraz zaproszonych gości to wyjątkowa okazja, by zobaczyć bursztyn w szerszej perspektywie.

Członkowie Światowej Rady Bursztynu spotkali się 27 maja w Gdańsku po raz szósty. Po raz trzeci temu corocznemu spotkaniu towarzyszyło otwarte dla publiczności seminarium oraz publikacja zawierająca bursztynowe aktualności z Kanady, Libanu, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowenii i Ukrainy. Spotkania członków ŚRB mają zazwyczaj charakter konferencji, w czasie której podejmowane są ważne zagadnienia dotyczące bursztynu. Dzięki temu, że w spotkaniach tych uczestniczą fachowcy i eksperci, jest to wyjątkowa okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i spojrzeć na bursztyn w znacznie szerszej niż tylko handlowa czy turystyczna perspektywie.

Temu właśnie mają służyć odbywające się od trzech lat otwarte seminaria tematyczne – w tym roku temat brzmiał „Bursztyn w badaniach archeologicznych”. Prelegenci – Bogusław Gediga z Wrocławia, Marek Jagodziński z Elbląga, Ryszard Mazurowski i Adam Waluś z Warszawy oraz Verena Perko ze Słowenii – skupili się przede wszystkim na ocenie znaczenia zdobniczego i gospodarczego bursztynu bałtyckiego we wczesnych okresach rozwoju cywilizacji europejskiej (III w. p.n.e. – X w. p.n.e.) i dowodzili, jak cennym był materiałem. 

W drugiej części spotkania na posiedzeniu zamkniętym członkowie Rady przedstawili podsumowanie wydarzeń bursztynowych w swoich krajach, dotyczących geologii, nowych osiągnięć naukowych, sztuki oraz zagadnień gospodarczych. Informacje te (jak również skróty referatów z seminarium otwartego) zostały zebrane w specjalnej publikacji liczącej 100 stron (publikacje z lat 2009, 2010 i 2011 są dostępne tutaj).

Światowa Rada Bursztynu istnieje od 2006 r. Organizacja ta zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym obrotem surowcem bursztynowym i wyrobami jubilerskimi z bursztynem na świecie oraz promuje jego naturalne piękno i właściwości. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i przygotowanie projektów dotyczących bursztynu i bursztynnictwa, a także opiniowanie strategii rozwoju projektu "Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu" oraz działań naukowych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych dotyczących bursztynu. Rada składa się z 16 specjalistów z Polski, Austrii, Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Libanu. Są oni powoływani przez prezydenta Gdańska na dwuletnią kadencję – w przyszłym roku poznamy więc nowy skład Rady.

Więcej na ten temat:
Światowa Rada Bursztynu