plzh-CNenetdelvltnorues
Na spotkaniu 12. marca w czasie targów Amberif Światowa Rada Bursztynu zyska nową formę prawną jako organ doradczy prezydenta miasta Gdańska.

Akt założycielski Rady podpisany w dniu 28 czerwca 2006 r. okazał się dokumentem niewystarczającym do otrzymywania pomocy publicznej, planowanej jako dotacja z budżetu Miasta Gdańska w momencie podpisywania tego aktu. Z tego powodu merytoryczna praca Rady uległa zawieszeniu, a w ślad za tym zostało odłożone posiedzenie Rady planowane na marzec 2007 r.
W dniu 29 stycznia 2008 r. Prezydent Paweł Adamowicz zdecydował o przekształceniu Rady Bursztynu w swój organ doradczy, zachowując pełny skład personalny osób podpisanych na pierwotnym akcie założycielskim. Decyzja ta zapewnia środki finansowe na pracę Rady w nowej formie prawnej. Formalne zarządzenie w tej sprawie podpisze Prezydent w trakcie jej posiedzenia i wręczy nominacje do Rady.
Posiedzenie Rady podczas targów Amberif planowane jest na dzień 12 marca 2008 r. o godz. 10.00.
Porządek obrad:
1. Rozwiązanie Światowej Rady Bursztynu w obecnym stanie prawnym i zgłoszenie akcesu do organu doradczego Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Wręczenie nominacji do składu Światowej Rady Bursztynu przy Prezydencie Miasta Gdańska.
3. Wybory Prezydium Rady w nowym statusie.
4. Informacje członków Rady o podaży i popycie surowca bursztynowego w Rosji, Ukrainie, Litwie i Polsce.
5. Uchwalenie programu działania.


Zarządzenie Prezydenta ma następujące brzmienie:
I.
1. Zgodnie z aktem założycielskim Światowej Rady Bursztynu, podpisanym w obecności Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 28 czerwca 2006 roku w Gdańsku, oraz Uchwałą nr 1/2008 Światowej Rady Bursztynu z dnia 12 marca 2008 roku, w której członkowie wyrażają wolę przekształcenia Rady w organ doradczo-opiniodawczy Prezydenta Miasta Gdańska, powołuje się Światową Radę Bursztynu jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie kreowania spójnej koncepcji promocji bursztynu, w tym realizacji programu „Gdańsk - Światową Stolicą Bursztynu” oraz rozwoju bursztynnictwa – gałęzi gospodarki szczególnie rozwiniętej na terenie Gdańska.
2. Do Światowej Rady Bursztynu będą powoływani specjaliści z różnych dziedzin nauki, sztuki i gospodarki w celu zapewnienia wszechstronnej oceny działań podejmowanych przez miasto Gdańsk. Rada może inicjować prace badawcze, propagować różne formy wiedzy o bursztynie, publikować wydawnictwa lub raporty, dotyczące zagadnień istotnych dla rozwoju bursztynnictwa w Gdańsku i na świecie oraz organizować międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty.
II.
1. Do zadań Światowej Rady Bursztynu należy w szczególności:
a) opiniowanie projektów zmian, ułatwiających rozwój bursztynnictwa – gałęzi gospodarki szczególnie rozwiniętej na terenie miasta Gdańska
b) opiniowanie strategii rozwoju programu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”
c) opiniowanie działań naukowych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych, dotyczących bursztynu, w tym podejmowanych w ramach programu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”
d) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. bursztynu
e) współpraca z Kancelarią Prezydenta Miasta Gdańska oraz stowarzyszeniami branżowymi działającymi na terenie miasta Gdańska.