plzh-CNenetdelvltnorues
Laboratorium Bursztynu na targach Amberif. Na zdjęciu od lewej: dr Ewa Wagner-Wysiecka, prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, dr Perla Colombini, dr Alicja Zobel, prof Eugenio Ragazzi

Jak każdy cenny materiał również bursztyn doczekał się swoich podróbek: pierwsze z nich pochodzą z początków wieku XX. W interesie kupców oraz rzetelnych i uczciwych sprzedawców jest, aby falsyfikatów pojawiało się jak najmniej, oraz żeby zakupy przeprowadzane były w możliwie bezpiecznej atmosferze.

Od początku istnienia targów Amberif wystawcy i kupcy zgłaszali potrzebę funkcjonowania miejsca, w którym można sprawdzić autentyczność oferowanego bursztynu oraz przedmiotów z niego wykonanych. Dlatego też od wielu lat funkcjonuje Laboratorium Bursztynu oraz specjalna komisja rzeczoznawców ds. kontroli bursztynu, powoływane przez organizatora targów i organizacje branżowe na czas trwania targów Amberif oraz Ambermart. Mają one na celu wyrywkowe kontrole, pilnowanie przestrzegania regulaminu targów, który zakazuje sprzedaży falsyfikatów bursztynu oraz ocenę przyniesionych na stoisko Laboratorium Bursztynu przedmiotów.

W ostatnich miesiącach w najważniejszej światowej prasie gemmologicznej (pisma Gems & Gemmology wydawany przez Gemmological Institute of America, InColor wydawany przez International Colored Gemstone Association oraz magazyn Jewellery in Britain) pojawiły się informacje o utwardzanym kopalu kolumbijskim, który stał się najczęściej spotykanym falsyfikatem bursztynu. Na temat tych artykułów gorąco dyskutowali przedstawiciele organizacji branżowych podczas spotkania Rady Programowej i Konsultantów targów Amberif, które odbyło się 28 stycznia. Stwierdzili oni, że w tej chwili utwardzany kopal kolumbijski jest największym zagrożeniem dla zaufania kupców do biżuterii bursztynowej. Jednogłośnie zdecydowali o zaostrzeniu kontroli stoisk oraz o kampanii informacyjnej wśród kupców o możliwości zbadania bursztynu na stoisku Laboratorium Bursztynu. Laboratorium obsługują rzeczoznawcy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, osoby o wieloletniej praktyce w dziedzinie bursztynnictwa i kamieni szlachetnych, we współpracy z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie i w tym roku z Narodowym Centrum Gemmologii Ukrainy. Ekspertyzy wykonywane są na miejscu, a przedmioty budzące największe wątpliwości badane są metodą spektrofotometrii w podczerwieni – najpewniejszym badaniem jakościowym – na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Organizator przypomina, że w regulaminie targów jest specjalny zapis:
9.1 Na targach Amberif obowiązuje zakaz wystawiania namiastek (produktów z tworzyw sztucznych z domieszką bursztynu), kopalu kolumbijskiego oraz falsyfikatów bursztynu bałtyckiego. 9.2 Bursztyn prasowany może być prezentowany na targach pod warunkiem, że jest czytelnie oznakowany. Oznakowanie winno zawierać określenie w języku polskim “bursztyn prasowany“ i angielskim “pressed amber”. 9.3 Bursztyn inny niż bałtycki należy czytelnie oznakować. Oznakowanie winno zawierać nazwę i miejsce pochodzenia bursztynu w języku polskim i angielskim.

W przypadku naruszenia przez wystawcę postanowień regulaminu komisja kontroli może złożyć do Zarządu MTG S.A. wniosek o odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wystawcy i zastosowanie następujących sankcji:
a/ natychmiastowe zamknięcie stoiska; w takim przypadku wystawca nie ma prawa do zwrotu poniesionych opłat uczestnictwa w imprezie.
b/ nieprzyjęcia oferty uczestnictwa w kolejnych edycjach targów Amberif i Ambermart.

999_2

Tworzenie laboratoriów badających prezentowane na targach towary jest zalecane przez międzynarodowe organizacje jubilerskie i gemmologiczne, co podkreślano na kongresie CIBJO w Monachium podczas tegorocznych targów inhorgenta europe i specjalnego panelu poświęconego funkcjonowaniu laboratoriów. Laboratorium Bursztynu funkcjonuje na targach od 2004 roku. Według Wiesława Gierłowskiego, targi Amberif i Ambermart to najbezpieczniejsze jakościowo miejsce zakupu wyrobów bursztynowych w skali światowej.

Bezpłatną ocenę dawnych i współczesnych przedmiotów z bursztynu oraz surowca bursztynowego można uzyskać w Laboratorium Bursztynu hala 05 stoisko H.01 (antresola), oznaczenie inkluzji w bursztynie na stoisku Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego (H.08).

AMBERIF 2010
10.03-13.03.2010 (środa-sobota)
Międzynarodowe Targi GdańskieS.A.
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk


Zdjęcie (na dole): Laboratorium Bursztynu na targach Ambermart. Fot. Gabriela Gierłowska