plzh-CNenetdelvltnorues
Bydynek Państwowej Manufaktury Bursztynu w Królewcu (2010 r.)

W 2013 roku rząd Federacji Rosyjskiej przyjął program rozwoju Obwodu do 2020 roku, w którym dużą uwagę poświęcono reformie branży bursztynniczej. Oto jego najważniejsze postanowienia.

Reforma

Główne cele reformy są następujące:

• przekształcenie federalnego przedsiębiorstwa państwowego Kaliningradzki Kombinat Bursztynu w spółkę akcyjną ze 100% udziałem państwa, a także przekazanie części akcji (przypuszczalnie około 1/3) we własność rządu Obwodu Kaliningradzkiego. W konsekwencji po raz pierwszy w ciągu ostatnich 66 lat władza regionu otrzyma możliwość wpływu na wydobycie i sprzedaż bursztynu, a więc także i na sytuację w całej branży bursztynniczej;
• rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż bursztynu;
• modernizacja techniczna kopalni należącej do Kombinatu;
• wzmocnienie walki z nielegalnym wydobyciem bursztynu; 
• zniesienie licencjonowania eksportu surowca bursztynowego;
• obowiązkowy zakup surowca przez giełdę;
• usunięcie barier dla sprzedaży wyrobów z bursztynu poza granice obwodu;
• techniczna modernizacja przedsiębiorstw przetwórstwa bursztynu i rozszerzenie asortymentu towarów z bursztynu, przede wszystkim przy użyciu drobnych frakcji;
• inicjowanie edukacyjnych, marketingowych, promocyjno-reklamowych oraz muzealniczo-wystawienniczych działań.

Strategia rozwoju branży bursztynniczej w Rosji 

W ramach tego programu komisja specjalna pod kierownictwem wicepremiera I. Szuwałova i gubernatora N. Cukanova opracowała Strategię rozwoju branży bursztynniczej w Rosji. Projekt strategii przewiduje: powiększenie wydobycia bursztynu w 2020 roku do 450 ton rocznie, wartość wyrobów gotowych musi zwiększyć się z obecnych 22,5 do 125 mln euro, wzrost własnego przetwórstwa bursztynu od 10 do 50%, zmniejszenie eksportu surowca do 50 ton rocznie, zwiększenie liczby zatrudnionych w przemyśle bursztynowym z 2,5 do 6,5 tysiąca ludzi. Na realizację tych celów w ciągu najbliższych 8 lat władze mają zamiar wydać około 136 mln euro, w tym 100,2 mln pochodzić będzie z budżetu federalnego.

Nowe obiekty związane z bursztynem

Kulturalna część programu i strategii przewiduje modernizację istniejących i stworzenie nowych obiektów kulturalnych i turystycznych związanych z tematyką bursztynową, w tym stworzenie nowej ekspozycji Muzeum Bursztynu wraz z przekazaniem tej placówce historycznego budynku Państwowej Manufaktury Bursztynu w Królewcu na potrzeby wystawiennicze, sekcji zbiorów, laboratoriów pomocniczych i sal konferencyjnych. Rekonstrukcja budynku zostanie przeprowadzona do 2017 r. Na te cele władze przeznaczą około 10 mln euro, głównie z budżetu federalnego. W charakterze ekskluzywnego obiektu turystycznego w gmachu Manufaktury proponuje się umieszczenie rekonstrukcji naturalnej wielkości Gabinetu Bursztynowego Fryderyka I. Ten projekt będzie realizowany przez mistrzów kaliningradzkich wspólne z artystami petersburskimi z Carskosielskej Pracowni Bursztynowej, którzy odtworzyli słynną Bursztynową Komnatę. Wartość orientacyjna projektu wynosi 12,5 mln euro. Ponadto planuje się ogłosić otwarty konkurs międzynarodowy w celu stworzenia jeszcze jednego obiektu: Bursztynowej Komnaty XXI stulecia (wartość projektu szacuje się na 5 mln euro).

Artykuł pochodzi z Przeglądu aktualności bursztynowych 2013 Światowej Rady Bursztynu. Pełna wersja publikacji do pobrania tutaj.


Polecamy artykuły związane z tym tematem:

Na wschodzie...zmiany
Zmiany, zmiany, zmiany... - rozmowa z Nikołajem Cukanovem
Bursztyn dla Litwinów, Polaków i Rosjan