plzh-CNenetdelvltnorues
Nagroda Bursztynowa ADA2014: Tomasz Kisiel

Amberif Design Award przejdzie do historii zapewne kojarzony z bursztynowym tamponem. Poznajmy inne prace nagrodzone i wyróżnione w tym konkursie.

Inspiracje tematu Materia Prima są różnorodne. Pierwotność bursztynu podkreślano na wiele sposobów, m.in. poprzez zastosowanie naturalnych form, inkluzje, skojarzenia z fauną i florą, zestawienie ze sztucznymi żywicami, nawiązania jego właściwości fizycznych czy warunków powstawania. Decydujące znaczenie przy ocenie prac przez jury miała jednak zawarta w pracy koncepcja.

Spośród 143 prac nadesłanych przez 111 autorów z 18 krajów jury nagrodziło 3, wyróżniło 6, a do wystawy i publikacji w katalogu zakwalifikowało kolejnych 14. Wszystkie te prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif w Gdańsku (19-22 marca).