plzh-CNenetdelvltnorues

„Musimy zmienić zasady wywozu surowca bursztynowego z naszego regionu” – powiedział gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Nikołaj Cukanov na konferencji podsumowującej rok 2012, która odbyła się 25 grudnia w Kaliningradzkim Kombinacie Bursztynowym.

Na konferencji, w której udział wzięli bursztynnicy, przedstawiciele służb celnych i organów ścigania, dokonał on podsumowania roku w branży wydobycia i przetwórstwa bursztynu, która jest jednym ze strategicznych sektorów gospodarki tego regionu. Gubernator przypomniał, że zmiany w tym sektorze zostały zapoczątkowane w 2012 r. po zatwierdzeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina strategii rozwoju przemysłu bursztynniczego, gdzie priorytetowymi celami okazały się rozwój krajowej wytwórczości oraz dekryminalizacja branży. Do końca 2013 r. udało się osiągnąć 30-procentowy wzrost przetwórstwa bursztynu, efekty przyniosła również walka z nielegalnym wydobyciem, m.in. dzięki zaostrzeniu kar dla nielegalnych kopaczy. W Szkole Sztuki i Przemysłu w Kaliningradzie organizowane są specjalne szkolenia dla jubilerów oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą specjalizować się w obróbce bursztynu. Realizowane są również projekty mające na celu promowanie marki bursztynu – w lipcu 2014 r. w Kaliningradzie planowane są bowiem targi Amber World, które mają stać się miejscem prezentacji dokonań dla tutejszych artystów i producentów.

Nikołaj Cukanov zauważył, że znaczna część surowca jest nadal wywożona z Obwodu Kaliningradzkiego. Zdaniem ekspertów, przy oficjalnym wydobyciu bursztynu sięgającym ok. 300 ton rocznie, w samym tylko 2012 roku wyeksportowano go stamtąd ponad 640 ton. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku wielkość eksportu wprawdzie znacznie spadła i wynosiła 57 ton, ale nadal jest powodem do niepokoju dla lokalnych władz. Gubernator jest zdania, że priorytet w dostępie do najbardziej poszukiwanych frakcji surowca powinny mieć lokalne firmy, ponieważ dzięki temu uda się zapewnić miejsca pracy, a więc i napływ podatków. „Musimy zmienić zasady wywozu surowca bursztynowego z naszego regionu” – naciskał Cukanov.

Jednocześnie nie krył on zadowolenia z efektów dotychczasowych działań: „W ciągu zaledwie dwóch lat sytuacja tutejszej branży bursztynniczej znacząco się zmieniła. Jeszcze niedawno na tego typu spotkaniach narzekano na niedobór surowców, brak warunków do pracy i nielegalne wydobycie bursztynu. Dziś omawiamy efekty zaistniałych zmian. Zdecydowanie inaczej zaczął pracować Bursztynowy Kombinat, który, wprawdzie z opóźnieniem, ale realizuje zamówienia od bursztynników. Wiele zrobiono dla dekryminalizacji branży, a wzrost zdolności przetwórstwa bursztynu w regionie o prawie jedną trzecią ma pozytywny wpływ na rynek pracy oraz wysokość płaconych tu podatków. Dla Obwodu Kaliningradzkiego, który dąży do zbudowania marki bursztynu, te zmiany mają fundamentalne znaczenie” – podsumował Nikołaj Cukanov.