plzh-CNenetdelvltnorues
Lekcja muzealna w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie - jedno z możliwych działań konkursowych

W tegorocznej, czwartej edycji konkursu Szkoła na Bursztynowym Szlaku nadesłano 26 sprawozdań – czyli o 11 więcej niż rok temu. Zdaniem jury, znacznie wzrosła też pomysłowość uczestników, którzy mieli do zrealizowania min. 3 zadania edukacyjne z bursztynem.

„W tym roku zaskoczyło nas, że udział wzięły szkoły, które już zdobyły tytuł, a jednak nadal pracują na ten tytuł” – podsumowała tegoroczne prace zgłoszone na konkurs Szkoła na Bursztynowym Szlaku Elżbieta Sontag, członek jury. I dodała: „Zaskoczyła nas różnorodność tych działań i coraz to nowe pomysły uczniów i nauczycieli, a zwłaszcza bursztynoterapia.”

Kapituła Konkursu „Szkoła na Bursztynowym Szlaku” w składzie: Joanna Grążawska – kierownik Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Bożena Murańska – przedstawicielka Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ewa Rachoń – dyrektor projektów Amberif i Ambermart, Elżbieta Sontag – kierownik Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG, Krystyna Hartenberger-Pater – dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Grzegorz Walczukiewicz – dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich, w obecności wiceprezesa MSB Michała Kosiora dokonała analizy nadesłanych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć konkursowych.

Łącznie nadesłano 26 sprawozdań w formie tekstowej i prezentacji multimedialnych. Przy ocenie sprawozdań Kapituła zwracała szczególną uwagę na aspekty edukacyjne podjętych działań, oryginalność pomysłów, a także zaangażowanie szkoły, lokalnego środowiska oraz współpracę między jednostkami. Nie bez znaczenia były także walory artystyczne, jak również kreatywne i twórcze podejście do zagadnienia.

Po kilkugodzinnej dyskusji Kapituła postanowiła przyznać 3 tytuły Szkoła na Bursztynowym Szlaku, 3 wyróżnienia oraz 3 dodatkowe wyróżnienia specjalne dla szkół, które konsekwentnie od kilku lat aktywnie uczestniczą w konkursie.

Tytuł Szkoła na Bursztynowym Szlaku:

Gimnazjum nr 1 w Jaworze
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU – Koło w Elblągu
Szkoła Podstawowa w Rudzie, gmina Wieluń

Wyróżnienia:

Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim
Szkoła Podstawowa 23 w Elblągu
Szkoła Podstawowa w Niedzielsku, gmina Wieluń

Wyróżnienia specjalne dla Szkół na Bursztynowym Szlaku, które konsekwentnie od kilku lat aktywnie uczestniczą w konkursie a tegoroczne działania zasługiwały na wyróżnienie: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żukowie
Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku
Zespół Szkół w Tujsku
Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku

Jury zwróciło uwagę na coraz większą liczbę szkół zaangażowanych w realizację konkursu, jak i zasięg oddziaływania idei. Sprawozdania szkół nadesłano między innymi z: Jawora, Wielunia, Gdańska, Kalisza, Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Elbląga, Bolesławca, Warszawy, Tujska, Kłodzka, a także Trento we Włoszech. „Cieszymy się, że wiele szkół kontynuuje działania konkursowe zapoczątkowane w poprzednich edycjach konkursu. Widać wyraźnie, że bursztyn jest niewyczerpalnym źródłem zabawy i kreatywności!” – podsumowali przedstawiciele Kapituły.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8 października o godzinie 12.00 w Muzeum Bursztynu (Gdańsk Targ Węglowy 26).