plzh-CNenetdelvltnorues
Bursztynowa Autostrada A1

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie konkurencyjności Pomorskiego Szlaku Bursztynowego poprzez kształtowanie przestrzeni turystycznej w obrębie 1Bursztynowej Autostrady A oraz wdrożenie całorocznych produktów turystycznych.

Zaplanowany na okres jesienny montaż pięciu bursztynowych pylonów obrębie węzłów drogowych A1 znacząco wpłynie na podniesienie atrakcyjności przestrzeni turystycznej trasy najczęściej wybieranej przez turystów zmotoryzowanych udających się na wypoczynek do województwa pomorskiego. Ponadto standy pełnić będą funkcję wizerunkową i edukacyjną – w kontekście informacji o nawiązaniu przebiegu autostrady do historycznej trasy szlaku handlowego.

Zadanie to stanowi kontynuację inicjatyw podejmowanych przez PROT od 2008 roku  w zakresie kreacji i popularyzacji produktów turystycznych bazujących na wykorzystaniu dziedzictwa bursztynowego, jak i działań integrujących ponadregionalną współpracę w zakresie wypracowania spójnego systemu oznakowania autostrady A1 na całej jej długości – docelowo przebiegającej przez 4 województwa (pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie).

Oznakowanie A1 to zwieńczenie starań o uznanie zwyczajowej nazwy „Autostrada Bursztynowa” dla całego odcinka A1, którą Ministerstwo Infrastruktury wydało pod koniec 2009 roku.