O zwycięskich pracach w konkursie Amberif Design Award (Elektronos) opowiada Ewa Zaremska-Czarny, artystka plastyk, projektantka biżuterii, członek jury.

Grand Prix – Ewa Wędzikowska, Sebastian Konicz


Praca wydała nam się niezwykle znacząca i nawiązująca do wielu funkcjonujących w tradycji symboli. Odszukaliśmy w niej związki z pismem kipu przenoszącym informacje i zachowującym wiedzę przodków. W sposobie zawieszenia medalionów można doszukać się nawiązania do czterech żywiołów. Kojarzący się z żywiołem wody węzeł dotyka idei oczyszczenia. Sam kształt ośmiokątnego nieśmiertelnika zawiera treści magiczne, jego ciemny kolor sugeruje brak energii. Następny, okrągły nieśmiertelnik jest barwiony na czerwono, jego kolor jest barwą amuletu, sugeruje przejście od chłodu górnego elementu do energii elementu dolnego. Kolor czerwony zaklina i odpycha zło. Trzecim kształtem jest medalion, który stoi w opozycji do kształtu ośmiokątnego. Bursztyn nadaje nieśmiertelnikowi pozory życia. Medalion dotyczy żołnierza Armii Andersa, co także zrobiło na nas duże wrażenie, jakkolwiek warto dodać, że początkowo jego przesłanie szczegółowe nie było dla nas czytelne, a dla obcokrajowców z jury było zupełnie neutralne – jak wszystkie inne opisy i dodatkowe informacje. Mamy wrażenie, że w pracy zawarta jest niezwykle osobista informacja.

Nagroda Bursztynowa – Jan Wiszniewski

Praca przedstawia klawisze F4 + Alt. Na klawiaturze komputera jest to kombinacja, po której następuje wygaszenie. To czytelne w formie i treści przesłanie ma wymowę zarówno osobistą, jak i uniwersalną. Interesująca jest forma totemiczna pracy. Dwa regularne fragmenty bursztynu połączone są dwiema przecinającymi się liniami, z których jedna idzie w górę, a druga jest horyzontalna – wyznaczają dwie przestrzenie. Tworzą one znak "plus" i "krzyż" zarazem. Ta praca była zauważona wcześnie i miała swoich zwolenników.

Nagroda Srebrna – Fabrizio Tridenti

Trzecią nagrodzoną pracą jest pudełko, które kojarzyło się nam z dziecięcą radością życia. Zanurzone w nim pięć bursztynów w układzie zaciśniętej pięści przywodzi na myśl zaklinanie dobra. Praca ta kojarzy się ze skarbami zamkniętymi w jakimś miejscu, zaklętymi w pudełeczko, bardzo osobistymi, a jednocześnie przez to, że nie przekazują żadnej treści słownej, jest to praca bardzo uniwersalna. Niebieski kolor sugeruje związek z żywiołami wody i powietrza. Nie wiemy, co jest w środku, ale użyty materiał niezwykle nas zaciekawia. Pudełko jest dość nieporadne, jednocześnie ma wielki wdzięk i urok. W bursztynach niektórzy z jurorów widzieli nawiązanie do przeszłości. Rzymskie Lary i Penaty nasuwały się nam dość jednoznacznie. Z przyjemnością usłyszeliśmy, że jest to praca uczestnika z Italii.

Poziom innych prac

Zauważyliśmy w pewnym momencie, że odrzuciliśmy prace związane z pieniędzmi, ponieważ okazało się, że pojawiło się sporo prac, gdzie monety i banknoty odgrywały większą rolę niż bursztyn, który miał odgrywać główną rolę w pracy. Nie można powiedzieć, żeby jury było jednomyślne, ale prace, które się nam podobały, dość szybko zostały odłożone na jedną stronę stołu, a te, które nie zyskały aprobaty, na drugą. Były prace, które z definicji nie wzruszyły nas – głównie te talizmany dotyczące mamony albo przemawiające zbyt wprost. Jakkolwiek bardzo prosta praca, która dostała wyróżnienie, czyli bursztyn przyklejony plastrem, spodobał nam się niebywale.