plzh-CNenetdelvltnorues
Sławomir Fijałkowski odbiera Medal Prezydenta Gdańska

Po raz drugi na Gali Mody i Bursztynu Amberif zostały przyznane Medale Prezydenta Gdańska za promocję Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu. Otrzymali je: Elżbieta Sontag, Sławomir Fijałkowski, Janusz Pawlik, Dobrochna Walkiewicz, Wanda Gontarska, Eugeniusz Galimski oraz Igor Mitroczuk.

Medale otrzymali:

Dr Elżbieta Sontag

Kierownik Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Bursztynnik Roku 2007. Na co dzień pracuje w Katedrze Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Obroniła rozprawę doktorską pt: „Współwystępowanie inkluzji w bursztynie bałtyckim”, której promotorem był prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, przewodniczący Światowej Rady Bursztynu. Od wielu lat popularyzuje wiedzę o bursztynie bałtyckim, inkluzjach i Gdańsku – Światowej Stolicy Bursztynu.

Dr Sławomir Fijałkowski

Kierownik Pracowni Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Bursztynnik Roku 2009, autor albumu „Top Amber” i wydawnictwa „Trendbook 2011+”, które powstało z inicjatywy Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta. Jeden z najlepszych specjalistów w Polsce od wzornictwa. Od wielu lat kurator międzynarodowych konkursów wzorniczych, w tym m.in. Amberif Design Award. Można śmiało stwierdzić, że jego praca pomogła wprowadzić bursztyn do europejskiego designu.

Janusz Pawlik

Wieloletni wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Aktywnie pomagał i wspierał finansowo organizację pierwszych dwóch edycji międzynarodowych warsztatów bursztynniczych w Gdańsku.

Dobrochna Walkiewicz

1366_2

Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 14 lat uczestniczy jako modelka w kolejnych edycjach Gali Mody i Bursztynu, dzięki czemu stała się jednym z symboli tej imprezy. Od wielu lat uczestniczy także w pokazach biżuterii i bursztynu organizowanych podczas Jarmarku św. Dominika oraz w prezentacjach firm bursztynowych. Pracę modelki godzi z sukcesem z działalnością naukową, od kilku lat także w zakresie badań złóż bursztynu w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Wanda Gontarska

Od ponad 20 lat organizator targów biżuterii i zegarków Złoto Srebro Czas w Warszawie. Przyjaciel Gdańska i promotor działalności Światowej Rady Bursztynu oraz Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu. Chociaż wiodącym nurtem tych targów jest prezentacja producentów wyrobów jubilerskich ze złota i srebra, od kilkunastu lat towarzyszą im także wystawy muzealne promujące bursztyn bałtycki oraz Gdańsk – Światową Stolicę Bursztynu. W 2007 roku podczas tych targów Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nominował Pierwszego Ambasadora Bursztynu panią Lidię Popiel. Targi były partnerem tego projektu w latach 2007–2009. W 2008 roku podczas uroczystego otwarcia targów prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został uhonorowany przez wystawców i Radę Programową Bursztynowym Piórem Amber Rex za wkład w promocję bursztynu bałtyckiego. Podczas ubiegłorocznej edycji targów Kapituła Nagrody Ministra Gospodarki wyróżniła akcję promocyjną „Paszport Bursztynowy”.

Eugeniusz Galimski

Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Targowego – firmy od 12 lat organizującej targi biżuterii i zegarków Złoto Srebro Czas w Warszawie. Wspólnie z dr. Sławomirem Fijałkowskim z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku współtworzył statuetkę Nagrody Ministra Gospodarki (orzeł ze srebra w bursztynowej koronie). Przyjaciel Gdańska i promotor działalności Światowej Rady Bursztynu oraz Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu. Chociaż wiodącym nurtem tych targów jest prezentacja producentów wyrobów jubilerskich ze złota i srebra, od kilkunastu lat towarzyszą im także wystawy muzealne promujące bursztyn bałtycki oraz Gdańsk – Światową Stolicę Bursztynu. W 2007 roku podczas tych targów prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nominował Pierwszego Ambasadora Bursztynu panią Lidię Popiel. Targi były partnerem tego projektu w latach 2007–2009. W 2008 roku podczas uroczystego otwarcia targów prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został uhonorowany przez wystawców i Radę Programową Bursztynowym Piórem Amber Rex za wkład
w promocję bursztynu bałtyckiego. Podczas ubiegłorocznej edycji targów Kapituła Nagrody Ministra Gospodarki wyróżniła akcję promocyjną „Paszport Bursztynowy”.

Igor Mitroczuk

Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki. Od kilkunastu lat promotor bursztynu bałtyckiego jako polskiego produktu eksportowego oraz Gdańska – światowego centrum obrotu tym surowcem i biżuterią ze „złotem Północy”. Jako Naczelnik Wydziału Promocji Ministerstwa Gospodarki był jednym z największych orędowników wpisania branży jubilersko-bursztynniczej na listę 15 branż, które mają szansę na otrzymanie wielomilionowego wsparcia promocyjnego od Ministerstwa Gospodarki w latach 2011-2014 w ramach programu PO IG.