plzh-CNenetdelvltnorues
Park archeologiczny w Carnuntum

Bursztynowy Portal amber.com.pl, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników oraz portal Port Europa zapraszają do udziału w wyjeździe studyjnym do Austrii i Słowacji szlakiem bursztynowym w dniach 12-15 maja.

Niewątpliwie trudno byłoby opisać fenomen bursztynu, nie nawiązując do tradycji szlaku bursztynowego i związanych z tym skojarzeń. To dzięki temu średniowiecznemu traktowi handlowemu bursztyn nie jest wyłącznie nadbałtycką ciekawostką, ale stał się rozpoznawalnym w całej Europie zjawiskiem marketingowym, stylistycznym i kulturowym, który fascynuje i inspiruje narody naszego kontynentu.

O szlaku bursztynowym pisaliśmy na łamach portalu Amber.com.pl wielokrotnie. Opisywaliśmy mniej lub bardziej udane projekty bursztynowe w różnych regionach Polski i krajach Europy Środkowej. Austriacki, czeski, słowacki, węgierski szlak bursztynowy – to niektóre przykłady wykorzystania marki bursztynu do promocji miast i regionów, które leżą daleko od miejsc realnego występowania „złota Północy”.

Co charakterystyczne, niektóre z tych projektów są tak świetnie opracowane marketingowo, że i my moglibyśmy się z nich wiele nauczyć. Sprawdza się tu znane powiedzenie, że z reguły nie potrafimy docenić tego, co mamy. Dlatego dla naszej branży niezwykle ciekawym i pouczającym może być poznanie tego, jak do tematyki bursztynu odnoszą się nasi sąsiedzi z Południa: Czesi, Słowacy i Austriacy, których bursztyn fascynuje również dlatego, że w ich krajach nie występuje.

Spośród wszystkich opisanych na łamach naszego portalu szlaków bursztynowych na szczególną uwagę zasługuje austriacki. Oto kilka powodów, dlaczego powinniśmy większą uwagę zwrócić właśnie na Austrię i spróbować nawiązać z Austriakami jeśli nie od razu współpracę, to w każdym razie osobiste kontakty.

Po pierwsze, austriacki odcinek szlaku bursztynowego jest najważniejszy i najbardziej fascynujący z historycznego punktu widzenia. Dzisiejsza Dolna Austria i Burgenland, a w czasach rzymskich Panonia, była chyba najważniejszym miejscem na tym szlaku. To tutaj, na Dunaju (który sam w sobie jest fascynującym szlakiem wodnym), przebiegała granica między Imperium Rzymskim a terenami barbarzyńskimi. Tutejsza rzymska metropolia Carnuntum była jednym z najważniejszych ośrodków wymiany handlowej i  katalizatorem współpracy między Rzymem a ludami „dzikiej Północy”.

Charakterystyczną cechą Carnuntum było to, co dziś nazwalibyśmy multietnicznością i mozaiką kulturową. Obywatele Rzymu stanowili tu zaledwie nieco ponad połowę mieszkańców, natomiast resztę stanowili imigranci i przedsiębiorcy zza Dunaju, którzy stanowili łącznik między światem rzymskim a barbarzyńskim.

Dziś rzadko zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób dochodziło do wymiany handlowej na szlaku bursztynowym, traktując ją jak coś oczywistego. Tymczasem ogromnym problemem była przede wszystkim bariera językowa (barbarzyńcy nie znali łaciny, a Rzymianie – języków plemion zadunajskich). Łącznikiem między tymi dwoma światami były właśnie terytoria przygraniczne, w tym Carnuntum, które posiadało, według dzisiejszej terminologii, dostateczną liczbę „ekspertów od współpracy z Północą”, którzy w tych międzynarodowych rozmowach biznesowych pełnili rolę tłumaczy, dyplomatów i przedstawicieli handlowych.

Drugi powód zainteresowania Austrią jest taki, że tutejsze projekty bursztynowe są najbardziej profesjonalne ze wszystkich realizowanych w Europie Środkowej. Austriacy rozwijają strony internetowe poświęcone bursztynowi niezależnie od tego, czy jakiś urzędnik unijny przyznał lub wstrzymał dotację na ten cel, gdyż są oni finansowo niezależni. Jest to jakościowo inna sytuacja od tej, którą znamy z realiów Polski lub Słowacji. Jednym słowem, Austriacy kierują się zasadą „Jak coś robić, to robić pełną parą”, są profesjonalnymi i odpowiedzialnymi potencjalnymi parterami w bursztynowym biznesie.

I po trzecie – Austria jest bogatym i wpływowym krajem, który wciąż wyznacza trendy w światowej modzie, jubilerstwie i kulturze. Wiedeń nie bez powodu kojarzy się ze stylem i elegancją, a więc z tym, z czym chcemy, by kojarzył się w świecie bursztyn bałtycki.

Co prawda wyroby z bursztynu bez problemu można kupić w wiedeńskich salonach jubilerskich, ale warto by było pokazać w Austrii bursztyn w szerszym, kulturowym kontekście. Może dałoby się zorganizować choćby niewielką wystawę bursztynu bałtyckiego w pomieszczeniach Muzeum Carnuntum? Wygłosić wykład o bursztynie i szlaku bursztynowym w Kulturfabrik w Hainburgu? Na wszystko to dałoby się znaleźć środki, trzeba tylko wykonać pierwszy krok: nawiązać polsko-austriackie kontakty w temacie bursztynowym, zobaczyć na własne oczy Hainburg i Carnuntum, poznać się wzajemnie. A wszystko to – w przyjemnej atmosferze i miłym towarzystwie koleżanek i kolegów z branży, w tym również bursztynników z Ukrainy, Słowacji i być może Czech.

Okazją do tego wszystkiego będzie wyjazd studyjny, który odbędzie się w dniach 13-15 maja w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Carnuntum, w Bad Deutsch – Altenburg koło Hainburga nad Dunajem. Poniżej przedstawiamy wstępny program wyjazdu:

PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO

Czwartek, 12 maja

W ciągu dnia i wieczorem: Przyjazd uczestników do Bad Deutsch – Altenburg, zakwaterowanie w hotelu Riedmuller / Koenig Stefan (Badgasse 28 – 34). Wieczorny spacer po kurorcie, spotkanie przy austriackim winie.

Piątek, 13 maja

Pierwszy dzień wycieczki. Zwiedzanie Hainburga nad Dunajem, spotkanie z władzami miasta oraz kierownictwem Kulturfabrik – rozmowy na temat współpracy w dziedzinie bursztynniczej. Zwiedzanie zamku, wyjście na górę Braunsberg – dawne grodzisko celtyckie na szlaku bursztynowym.

Obiad w Hainburgu

Przejazd do Petronel – Carnuntum, zwiedzanie Parku Archeologicznego, możliwość spotkania z kierownictwem muzeum – rozmowy na temat współpracy (ekspozycja bursztynu w muzeum Carnuntum)

Informacje o Carnuntum i austriackim szlaku bursztynowym: Austriacki szlak bursztynowy

Sobota, 14 maja

Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta: Stefansplatz, Hofburg, Ringstrasse, Opera, Belveder, Prater. Możliwość spotkania z osobami zaangażowanymi w projekty promujące szlak bursztynowy.

Niedziela, 15 maja

Przejazd do Bratysławy. Zwiedzanie zamku i Starego Miasta. Przejazd na Zamek Devin, który odegrał dużą rolę jako jeden ze strategicznych punktów na szlaku bursztynowym. O bursztynowej Bratysławie czytaj w tym artykule: Bratysława na bursztynowym szlaku

ok. 15:00 Powrót do Bad Deutsch – Altenburg, wykwaterowanie z hotelu, powrót do Polski.


Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
MSB: Michał Kosior - +58/ 55 49 223
amber.com.pl: Anna Sado - 601 939 696