Bursztyn łączy – kolejnym na to dowodem jest wystawa 11. edycji Międzynarodowego Konkursu na Ex Libris i Małą Formę Graficzną „Bursztyn – złoto Morza Bałtyckiego”, która połączyła artystów z różnych zakątków świata.

Wzięło w niej udział 123 autorów z całego świata, którzy nadesłali blisko 250 prac. Najliczniej były reprezentowana była Polska oraz inne kraje europejskie, nie zabrakło też prac z odległych zakątków świata, jak Chiny, USA, Tajlandia, Argentyna i Meksyk.


Twórcy z Polski świetnie wyczuwają bursztyn, umiejętnie eksponując jego walory i patrząc na niego z różnych perspektyw. Również zagrani uczestnicy nie zawiedli pod kątem artystycznym i prezentując wysoki poziom prac wykonanych w technikach tradycyjnych i komputerowych – wyjaśnił Paweł Jarczewski z Gdańskiego Archipelagu Kultury, koordynator projektu.


W Kapitule zasiadali:

  •  Giedymin Jabłoński – wykładowca Pracowni Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; przewodniczący
  • Monika Dylewska-Libera – dyrektorka Gdańskiego Archipelagu Kultury
  • Robert Pytlos – koordynator Miasta Gdańska ds. bursztynu
  • prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski – pracownia Designu Eksperymentalnego na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, kurator targów AMBERIF
  • dr Mariusz Sładczyk – dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
  • dr Łukasz Butowski – prodziekan Wydziału Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.


Spośród blisko 250 prac przygotowanych w najróżniejszych technikach graficznych, m.in. linoryt, miedzioryt, sucha igła czy techniki komputerowe, Kapituła wybrała najciekawsze 102 prace autorstwa 64 twórców i przyznała następujące nagrody oraz wyróżnienia:

Ex Libris i Mała Forma Graficzna / Techniki Tradycyjne: 

1. nagroda: Ryszard Baloń (Polska) za pracę „Ex libris Muzeum Bursztynu – Wielki Młyn w Gdańsku” (nagroda finansowa 4000 zł brutto).
2. nagroda: Kamil Kocurek (Polska) za pracę „Amber Structure II” (nagroda finansowa 3000 zł brutto).
3. nagroda: Joanna Paljocha (Polska) za pracę „Amber 03” (nagroda finansowa 2000 zł brutto).

Ex Libris i Mała Forma Graficzna / Techniki Komputerowe:

1. nagroda: Paweł Delekta (Polska) za pracę „Uwięzione w przeszłości II” (nagroda finansowa 2000 zł brutto).
2. nagroda: Mariusz A. Dański (Polska) za prace: Exlibris – J(akub) Sz(aran) i Exlibris – G(rzegorz) D(ańsk)i (nagroda finansowa 1000 zł brutto).
3. nagroda: Krzysztof Marek Bąk (Polska) za zestaw prac: Ekslibris Bronisław Bąk 1, Ekslibris Bronisław Bąk 2, Ekslibris Bronisław Bąk 3 (nagroda finansowa 700 zł brutto).

Nagrody Specjalne: 

Nagroda Specjalna Moniki Dylewskiej-Libery, dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury: Andrzej Rułka (Polska) za zestaw prac: „Ex Libris T.A.B”, „Ex Libris O.H.”, „Ex Libris A.R.” (nagroda finansowa 1000 zł brutto).

Nagrody Specjalne Andrzeja Stelmasiewicza, założyciela Fundacji Wspólnota Gdańska:
• Martin R. Baeyens (Belgia) za pracę „Exlibris Gdańsk Community Foundation” (nagroda finansowa 1000 zł brutto).
• Nazar Syrotiuk (Ukraina) za pracę „Inside own eye” (nagroda finansowa 1000 zł brutto).
• Agata Dworzak-Subocz za zestaw prac: „The secret of amber I”, The secret of amber II” (nagroda finansowa 1000 zł brutto).
Nagroda Specjalna dr Anny Walczak, dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej: Kamil Kocurek (Polska) za pracę „Amber Structure II” (nagroda rzeczowa).

Nagroda Specjalna Renaty Adamowicz, kierownika Muzeum Bursztynu / Oddział Muzeum Gdańska: Elżbieta Pyra (Polska) za pracę „Energia bursztynu” (nagroda finansowa 2000 zł brutto)

Nagroda Specjalna prof. ASP dr hab. Krzysztofa Polkowskiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Anna Trojanowska (Polska) za pracę „Reprezentacja wizualna I” (nagroda finansowa 1000 zł brutto)

Nagroda Specjalna Ryszarda Ulińskiego, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników: Svetlana Claude (Francja) za pracę „Les hermes des heliades” (nagroda finansowa 2000 zł brutto). 


Nadesłane projekty prezentują wysoki poziom artystyczny. Z tego względu zdecydowaliśmy przybliżyć nie tylko prace wybrane przez członków Kapituły oraz fundatorów nagród specjalnych, ale także te najciekawsze. Na wystawie czasowej znajdzie się aż 77 najciekawszych i najbardziej nieszablonowych projektów małej formy graficznej – twierdzi Renata Adamowicz z Muzeum Gdańska, kierowniczka Muzeum Bursztynu.


Wystawa pokonkursowa 11. edycji Międzynarodowego Konkursu na Ex Libris i Małą Formę Graficzną „Bursztyn – złoto Morza Bałtyckiego”
Muzeum Bursztynu w Gdańsku
5 listopada – 31 grudnia 2022