plzh-CNenetdelvltnorues
Powstałe w 1852 roku londyńskie muzeum Wiktorii i Alberta jest jednym z największych na świecie muzeów sztuki, liczącym 4,5 mln eksponatów. Światowej klasy zbiory zawierają kolekcje sztuki stosowanej i dekoracyjnej obejmujące okres 3 tysięcy lat, od najstarszych kultur Wschodu aż do współczesności. Wiodące kolekcje to: sztuka Azji, ceramika, meble, szkło, wyroby z metalu, malarstwo, rysunki, rzeźba, tkaniny, fotografie. W zbiorach muzeum znajduje się cenny zbiór zabytkowych wyrobów z bursztynu, nie stanowiący jednakże wyodrębnionej kolekcji. Większość bursztynowych artefaktów należy do Działu Rzeźby (Department of Sculpture), ale część zarejestrowano również w zbiorach wyrobów z metalu, a nawet mebli.