plzh-CNenetdelvltnorues

30 lat istnienia Drapikowski Studio, którego pracownia specjalizuje się w realizacjach o tematyce sakralnej, oraz kwietniowa kanonizacja Jana Pawła II to dwa główne powody wystawy Mariusza Drapikowskiego i jego syna Kamila w Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

Z osobą Ojca Świętego szczególnie związane są dwa dzieła znajdujące się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze: Bursztynowo-brylantowa Suknia Zawierzenia Totus Tuus oraz Monstrancja Różańcowa Rosarium Virginis Mariae, która jest prywatnym wotum rodziny Drapikowskich. To wyjątkowa okazja do obejrzenia tych prac w Gdańsku.

Spektakularnych realizacji o tematyce sakralnej w pracowni Drapikowski Studio powstało wiele i znajdują się one w wielu miejscach na świecie. W kościele św. Brygidy w Gdańsku możemy podziwiać najsłynniejsze bursztynowe dzieła, nierozerwalnie związane ze Światową Stolicą Bursztynu: niedokończony na tym etapie Bursztynowy Ołtarz, Bursztynowa Monstrancja oraz replika krucyfiksu ofiarowanego Janowi Pawłowi II przez Mariusza Drapikowskiego w 1999 r. Dla ołtarza jasnogórskiego – oprócz powyżej wspomnianych dzieł – odtworzyli także srebrne tabernakulum oraz dwie figury: św. Kazimierza i św. Pawła Pustelnika. W Jerozolimie znajduje się Tryptyk Jerozolimski – IV Stacja Drogi Krzyżowej, w Oziornoje w Kazachstanie – Gwiazda Kazachstanu, tj. Ołtarz Miłosierdzia w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju.

Oprócz monumentalnych założeń ołtarzowych wykonują wszystkie sakralia składające się na wyposażenie liturgiczne, tj.: monstrancje, relikwiarze, ewangeliarze, krzyże, srebrne obrazy itp. Monumentalne, marmurowe rzeźby Kamila Drapikowskiego: św. Michał Archanioł, będący parafrazą rewersu prawego skrzydła tryptyku  Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, oraz Madonna Apokaliptyczna zdobią dziedziniec Muzeum Bursztynu.

Przedmioty artystyczne wychodzące z ich pracowni cechuje doskonały warsztat i precyzyjne operowanie dawnymi, rzadko dzisiaj stosowanymi, technikami złotniczymi i rzeźbiarskimi. Znakomite umiejętności warsztatowe pozwalają wiernie i drobiazgowo oddać rzeczywistość. Najstarsze projekty wychodzące z Drapikowski Studio wyraźnie inspirowane były światem roślinnym. W organicznych kształtach – wijących, oplatających, miękkich liniach – odnajdziemy skrupulatnie i realistycznie odtworzoną florę.  Stylistyka ostatnio tworzonych prac przeobraża się w kierunku form geometrycznych, syntetycznych, subtelnie rozczłonkowanych. Również materiały wykorzystywane w najnowszych realizacjach zmieniają się. Oprócz bursztynu i srebra często pojawia się krzemień pasiasty, a przede wszystkim szkło, powodujące dematerializację i odrealnienie formy. 

Mariusz Drapikowski podkreśla, że ,,charakterystyczną cechą jego twórczości jest umiłowanie bursztynu i chęć wydobycia z niego całego zawartego w nim piękna”.  Jego artystyczna droga jest związana z bursztynem od pierwszych prac. W swojej pasji bursztynnika nie ograniczył się tylko do wykonywania artystycznych przedmiotów  w bursztynie lub z bursztynem. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu poznanie i rozpowszechnienie wiedzy o bursztynie. Obecnie jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, organizacji która od 1996 r. zrzesza artystów, naukowców, kupców wspierających wszelkie działania na rzecz promowania i badania bursztynu na świecie. Doceniając jego ogromną rolę w popularyzowaniu bursztynu, w 1999 r. został pierwszym laureatem honorowego wyróżnienia Bursztynnik Roku.

Mariusz Drapikowski urodził się w 1960 r. w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Po studiach na wydziale rzeźbiarskim w ASP w Łodzi, który ukończył w 1983 r., przeniósł się do Gdańska, gdzie od 1984 r. prowadzi własną pracownię artystyczną. Dodatkowo studiował na Wydziale Projektowania Biżuterii w pracowni prof. Andrzeja Szadkowskiego na łódzkiej ASP. Jego prace znajdują się w wielu muzeach na świecie, m.in.: Muzeach Watykańskich, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum w Rydze, Muzeum Bursztynu, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Kamil Drapikowski urodził się w 1983 r. w Gdańsku. Ukończył wydział rzeźbiarski ASP w Gdańsku pod kierunkiem prof. Stanisława Radwańskiego. Był wielokrotnym stypendystą prezydenta miasta Gdańska i marszałka woj. pomorskiego, oraz laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mija 30 lat od powstania Drapikowski Studio, czyli okrągły jubileusz pracy z bursztynem. To również ważna rocznica dla pracowni, w której mogli rozwijać swoje talenty uzdolnieni bursztynnicy pod kierunkiem Drapikowskich.

Wystawa Mariusz i Kamil Drapikowscy – Sztuka w kręgu sacrum
Muzeum Bursztynu, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Sala Sądowa
20 czerwca – 28 września 2014 r.