plzh-CNenetdelvltnorues
Bursztynnikom eksportującym wyroby przypominamy, że do 30 kwietnia 2008 roku Ministerstwo Finansów przedłużyło okres przejściowy, w którym niezależnie od systemu ECS podmiot ma także możliwość dokonywania zgłoszeń wywozowych w systemie CELINA na obecnie obowiązujących zasadach.

Ministerstwo Finansów w komunikacie prasowym opublikowanym 24 grudnia poinformowało, że z sygnałów otrzymywanych od wielu przedsiębiorców wynika, iż wdrożenie elektronicznego systemu ECS spowodowało problemy związane z uzyskaniem potwierdzenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty. Ponadto w niektórych krajach pojawiły się problemy z uznawaniem nowych zasad realizacji procedury wywozu.
Minister podjął decyzję o przedłużeniu okresu przejściowego, biorąc pod uwagę wystąpienia przedsiębiorców, a także mając na względzie, że najważniejszym obowiązkiem administracji celnej jest zapewnienie wszystkim podmiotom płynności odpraw, jak również bezpieczeństwa obrotu towarowego z zagranicą, Jednocześnie, pomimo zaistniałych problemów, urzędnicy ministerstwa finansów nadal rekomendują podmiotom jak najszybsze przechodzenie na dokonywanie zgłoszeń wywozowych w systemie ECS, ze względu na jego konkurencyjność w stosunku do obowiązującego obecnie systemu CELINA. Podmioty, które jeszcze nie pobrały klucza do bezpiecznej transmisji danych lub nie zainstalowały aplikacji umożliwiającej przesyłanie do systemu ECS zgłoszeń wywozowych w formie elektronicznej, są zachęcane do jak najszybszego dopełnienia formalności. Wszelkie informacje są dostępne na stronie: www.mf.gov.pl w zakładce Służba Celna/Informatyzacja/ECS.

Warto także pamiętać, że po zakończeniu „okresu przejściowego Służba Celna zaprzestanie przyjmowania zgłoszeń wywozowych w systemie CELINA a jedynym systemem do obsługi zgłoszeń wywozowych, w sytuacji jego poprawnego działania, będzie elektroniczny System Kontroli Eksportu. Co prawda podmiot, który nie dokona zgłoszenia w systemie ECS, będzie miał możliwość złożenia zgłoszenia wywozowego w formie papierowej, jednakże takie zgłoszenie będzie rejestrowane przez funkcjonariusza celnego, co może spowodować wydłużenie jego obsługi. Ponadto system CELINA w zakresie wywozu będzie wykorzystywany tylko w sytuacji awarii systemu ECS. Nowe zasady dokonywania zgłoszeń wywozowych zostaną opisane w znowelizowanej „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS”.

Więcej informacji: www.mf.gov.pl