Po konsultacjach z przedstawicielami wystawców oraz głębokich analizach biznesowych aspektów uczestnictwa międzynarodowych wystawców i kupców Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w dn. 4 marca – na 2 tygodnie przed planowanym terminem targów Amberif – podjął decyzję o przełożeniu terminu imprezy na sierpień 2020.

Jak tłumaczy prof. Sławomir Fijałkowski, kurator targów Amberif, na tę decyzję złożyło się wiele istotnych czynników. Przede wszystkim jasnym było, że z oczywistych powodów w targach Amberif nie wezmą udziału kupcy z Państwa Środka – nawet jeśli koniunktura na bursztyn przygasa, to jednak niezmiennie jest to ważny rynek zbytu dla polskiego bursztynu. Kolejnym ciosem dla organizatorów okazała się informacja o pojawieniu się wielu ognisk koronawirusa we Włoszech.

„To zdecydowanie skomplikowało sytuację, zwłaszcza że musieliśmy się poważnie liczyć z rezygnacją wystawców z Włoch. A także, w obliczu poważnego ograniczenia produkcji w Chinach, co najmniej kilku innych, którzy swoje biznesy opierają na biżuterii i komponentach tam wytwarzanych” – wyjaśnił prof. Fijałkowski.

W międzyczasie pojawiły się doniesienia o przełożeniu lub odwołaniu wielu kluczowych imprez targowych w Europie – m.in. biżuteryjnych Baselworld w Bazylei czy Handwerksmesse w Monachium, ale też tak istotnych dla biznesu wydarzeń jak targi motoryzacyjne w Genewie, targi książki w Londynie i Lipsku czy meblowe w Mediolanie.

Polecamy: Zmiany na targach Amberif i Ambermart – rozmowa ze Sławomirem Fijałkowskim

Ostatniego poważnego argumentu, który zmusił organizatora do poważnego rozważenia przeniesienia terminu Amberifu, dostarczyły wyniki statystyki rejestracji kupców, które wskazywały na stosunkowo niskie zainteresowanie imprezą, co potwierdziły informacje zwrotne od wystawców proszonych o wysondowanie planów zaproszonych przez nich kupców odnośnie Amberifu. Z zebranych informacji wynikało niezbicie, że potencjalni kupcy będą unikać ryzyka związanego nie tylko z bezpośrednim zagrożeniem zarażeniem koronawirusem, ale przede wszystkim uciążliwymi konsekwencjami podejmowanych środków ostrożności, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

„Stało się dla nas jasne, że na marcowym Amberifie zabraknie kluczowych klientów, co – w obliczu i tak niełatwej sytuacji rynkowej – z pewnością zagroziłoby realizacji biznesowych celów uczestników targów. Należało się także liczyć, właściwie w każdej chwili, z decyzją administracyjną odwołującą wszelkie imprezy masowe – im bliżej terminu targów, tym poważniejsze byłyby konsekwencje finansowe dla wszystkich uczestników” – podsumował kurator targów.

Przeniesienie terminu Amberifu na sierpniowy termin zarezerwowany dla targów Ambermart daje nadzieję na zorganizowanie największej bursztynowej imprezy w Polsce w bardziej sprzyjających warunkach biznesowych, zaś zabezpieczone środki finansowe – na jej wystarczającą promocję na świecie.

27. Międzynarodowe Targi Biżuterii i Bursztynu AMBERIF 2020
NOWY TERMIN: 26-29 sierpnia 2020
Amber Expo, Gdańsk