Bez wątpienia rynek dóbr luksusowych czeka w najbliższym czasie wiele zmian. W kolejnych latach prognozowane są dalsze, stabilne wzrosty, jednakże pojawiają się również sygnały świadczące o tym, że nawet niezwykle odporny rynek dóbr luksusowych w końcu zacznie odczuwać konsekwencje kryzysów z ostatnich lat.

Na jakie dobra luksusowe Polacy wydali najwięcej pieniędzy w 2023 roku? Z ogłoszonego właśnie przez KPMG najnowszego raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2023” wynika, że na samochody premium i luksusowe, usługi hotelarskie i SPA, odzież i akcesoria, nieruchomości, alkohole, kosmetyki i perfumy oraz biżuterię i zegarki. Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła w 2023 roku o 12,2% r/r, osiągając wartość 42,4 mld zł. 

Dane dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce jednoznacznie wskazują, że trudne czasy pod kątem gospodarczym i geopolitycznym nie wpłynęły negatywnie na jego wartość, którą szacuje się na 42,4 mld zł w 2023 roku. Oznacza to wzrost wartości o 12,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (według zaktualizowanych danych za 2022 rok). Warto podkreślić, że wzrost ten jedynie lekko wyprzedza inflację, której poziom wyniósł w 2023 roku 11,4% według danych GUS. Prognozy na 2024 rok są optymistyczne – przewiduje się 21,1-procentowy wzrost, porównując z poprzednim rokiem. Według danych Euromonitor International w 2023 roku Polska odpowiadała za blisko jedną trzecią wartości sprzedaży dóbr luksusowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój rynku wynika głównie ze wzrostu polskiej gospodarki, zwiększającej się liczby osób dobrze zarabiających oraz rozwoju handlu detalicznego – podsumowują eksperci z KPMG.


Niezmiennie większość rynku dóbr luksusowych w Polsce stanowi segment samochodów premium i luksusowych (58,9%), którego wartość, według najnowszych prognoz, będzie nadal rosła, osiągając aż 55,1 mld zł w 2028 roku. Wszystkie analizowane w raporcie segmenty w 2023 roku osiągnęły wartości wyższe niż przed pandemią. Po raz pierwszy zauważalny wzrost wystąpił również w przypadku segmentu luksusowych hoteli i SPA, którego szacunkowa wartość osiągnęła 5,8 mld zł, co stanowi 120% wartości z 2019 roku. Pomimo tego, średnie roczne tempo wzrostu tego sektora wyhamuje i do 2028 roku wyniesie 9,4%.

Największą dynamikę wzrostu wartości w 2023 roku (w porównaniu do roku poprzedniego) wśród wybranych segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce, odnotowano w przypadku usług hotelarskich i SPA (23,8%) oraz alkoholi (20,5%). Według danych Euromonitor International przeciętny polski konsument w 2023 roku wydał 863,1 zł na dobra luksusowe, co stanowi wzrost w porównaniu do 547,62 zł wydanych w 2020 roku. Przed pandemią wydatki te wynosiły średnio 602,4 zł.

3635 2

S&A Jewellery Design: komplet biżuterii z ciosami mamuta 

 

Biżuteria i zegarki

Wartość sprzedaży luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce wzrosła o 18,3% w 2023 roku w porównaniu z 2022, co stanowi dynamikę aż o osiem punktów procentowych wyższą niż w roku poprzednim, osiągając poziom 653 mln zł. To wyraźne przekroczenie poziomu sprzedaży sprzed wybuchu pandemii, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami. Prognozy sugerują, że do 2028 roku rynek ten osiągnie wartość 1,1 mld zł.

Od kilku lat udział w rynku luksusowej biżuterii i zegarków tych dwóch segmentów nieznacznie się zmienia (odpowiednio 55 i 45% w 2023 roku). Biżuteria szlachetna, przeważnie damska, nadal stanowi większość rynku biżuterii. Jednak prognozowany największy średnioroczny wzrost wartości sprzedaży do 2028 roku przypada na segment luksusowych zegarków męskich, osiągając 15%. Luksusowa biżuteria i zegarki od dawna pełnią nie tylko funkcje użytkowe, lecz także postrzegane są jako atrakcyjne formy inwestycji. Ich wartość często wzrasta wraz z upływem czasu, co sprawia, że są one obiektem zainteresowania inwestorów poszukujących stabilnych aktywów. Z tego powodu coraz częściej są one uwzględniane w portfelach inwestycyjnych jako element długoterminowej strategii finansowej.

Cyfrowa ewolucja

Digitalizacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w przyciąganiu uwagi potencjalnych klientów. Marki luksusowe coraz częściej korzystają z narzędzi cyfrowych, aby wykreować wirtualne doświadczenia, które odzwierciedlają wyrafinowanie i ekskluzywność, kojarzone ściśle z luksusem. Od rozbudowanych wizualnie stron internetowych, po angażujące wydarzenia wirtualne – marki wykorzystują platformy online, aby zrobić wrażenie na swojej wymagającej klienteli. Sektor dóbr luksusowych będzie nadal ewoluował cyfrowo, wykorzystując technologię do doskonalenia obsługi klienta. Przewiduje się, że rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, a także sztuczna inteligencja odegrają kluczową rolę w dostarczaniu fascynujących doświadczeń związanych z zakupami online oraz personalizacji relacji między firmą a konsumentem. Coraz bardziej popularne stają się także prywatne przestrzenie handlowe, całodobowa obsługa klienta za pomocą czatbota, czy cyfrowe usługi concierge. Jak wskazują dane Statista do 2025 roku nawet do 25% sprzedaży dóbr luksusowych będzie realizowane za pośrednictwem kanałów online. W Chinach zyskują na popularności luksusowe wydarzenia na żywo transmitowane online, takie jak pokazy mody, wirtualne wycieczki po flagowych sklepach marek, czy możliwość zdalnych konsultacji z wizażystami i ekspertami kosmetycznymi.

W poszukiwaniu przeżyć

Konsumenci na rynku dóbr luksusowych coraz bardziej zwracają uwagę na tzw. „dobra oparte na doświadczeniu” (ang. experience-based goods). Wyłączne posiadanie luksusowych przedmiotów może okazać się niewystarczające. W dążeniu do tworzenia niezapomnianych chwil potencjalni klienci będą kierować swoją uwagę w stronę doświadczeń. Oczekując niezapomnianych przeżyć, będą skoncentrowani na wyjątkowych podróżach, uczestnictwie w unikatowych wydarzeniach kulturalnych, a także ekskluzywnych spotkaniach tematycznych. Sklepy „monobrandowe” stają się głównym kanałem dystrybucji. Sprzyja temu rosnąca rola fizycznych doświadczeń i obsługi klienta w sprzedaży. Wzrastająca digitalizacja powoduje scalanie się doznań fizycznych i cyfrowych, co wymaga od marek zapewniania doskonałości na każdym etapie interakcji z klientem.

Świadomy luksus

Wraz z rosnącą świadomością konsumentów i ogólnoświatowym naciskiem na odpowiedzialność środowiskową i społeczną, przewiduje się, że w 2024 roku branża luksusowa będzie jeszcze bardziej zmierzać w kierunku zrównoważonego rozwoju. Konsumenci coraz bardziej będą oczekiwać większej przejrzystości, etycznych praktyk produkcyjnych i przyjaznych dla środowiska procesów tworzenia. Wymagający konsumenci domagają się autentyczności i misji od marek luksusowych. Wspierają te marki, które zgadzają się z ich wartościami i działają na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego. Przewiduje się także dynamiczny wzrost rynku wtórnego dóbr luksusowych, który według danych IMARC w latach 2024-2032 będzie osiągał średnioroczny wzrost wartości na poziomie 8,9%. Ponadto rozwijające się technologie, takie jak blockchain, umożliwią identyfikację cech produktu na każdym etapie jego życia, dostarczając kupującym używanych produktów pewności co do ich autentyczności.

Nowa era ekskluzywności

Wraz z nadchodzącym trendem „no logo” ekskluzywność zaczyna nabierać nowego znaczenia. Podczas gdy tradycyjnie to pojęcie dotyczyło ograniczonego dostępu, dzisiejsi konsumenci dóbr luksusowych cenią inkluzywność, dostępność i poczucie wspólnoty. Marki znajdują sposoby, aby konsumenci poczuli się częścią ekskluzywnego klubu, pomimo odejścia od produktów opartych na logo, na rzecz luksusu o długiej żywotności. Oferta marek zostaje rozszerzona o limitowane edycje, personalizację produktów i oferty na zamówienie, aby zaspokoić różnorodne preferencje konsumentów i wspierać poczucie indywidualności. Pojęcie ekskluzywności prawdopodobnie ulegnie redefinicji, ze szczególnym naciskiem na ponadczasowość, inkluzywność i personalizację.


Bez wątpienia rynek dóbr luksusowych czeka w najbliższym czasie wiele zmian. W kolejnych latach prognozowane są dalsze, stabilne wzrosty, jednakże pojawiają się również sygnały świadczące o tym, że nawet niezwykle odporny rynek dóbr luksusowych w końcu zacznie odczuwać konsekwencje kryzysów z ostatnich lat. Z pewnością ciekawym doświadczeniem będzie obserwacja rozwoju nowych trendów, takich jak digitalizacja i wykorzystywanie zaawansowanych technologii w sprzedaży, zmiana pokoleniowa wśród nabywców czy ewolucja nawyków związanych z dążeniem do zrównoważonego rozwoju – przewidują eksperci z KPMG.