plzh-CNenetdelvltnorues

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku zmniejszyła się o 4,9 proc. w stosunku do 2019 roku do 24 mld złotych. Kategoria luksusowej biżuterii i zegarków odnotowała spadek o prawie o 1/3 i osiągnęła wartość 376 mln złotych.

Miniony rok był pod każdym względem wyjątkowy. Po raz pierwszy od wielu lat polska gospodarka zanotowała recesję, a przedsiębiorcy z wielu branż odczuli skutki kolejnych lockdownów. Sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 odbiła się również na rynku dóbr luksusowych, który zmalał o 4,9% w porównaniu z zeszłym rokiem i osiągnął wartość 24 mld zł. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że największy segment – samochody luksusowe i premium – zanotował spadek wartości o 1,6% r/r i okazał się być względnie odporny na kryzys. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w sektorze luksusowych hoteli i SPA, który skurczył się aż o 50,1%. Mimo pandemii, na koniec pierwszej połowy ubiegłego roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła do 2,4 bln złotych.

Największe rynki Europy odnotowały podobny, ponad 20-procentowy spadek sprzedaży w kategorii luksusowej odzieży i akcesoriów. Najmocniej skurczył się rynek rosyjski – o 36 % w stosunku do 2019 roku. W Szwajcarii spadek osiągnął 9,3 proc., a we Francji i w Niemczech 11,2 proc.

Sprzedaż luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce

Wartość sprzedaży luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce – po dużych wzrostach odnotowywanych od kilku lat – jeszcze w zeszłym roku wynosiła 548 mln zł. Załamanie rynku z powodu pandemii COVID-19 doprowadziło do spadku wartości tego rynku do poziomu 376 mln zł – o 31,4% r/r. Mimo przewidywanego wzrostu sprzedaży średniorocznie o 7,5% w latach 2020-2025, nawet w ciągu następnych pięciu lat rynek luksusowej biżuterii i zegarków prawdopodobnie nie powróci do wartości z 2019 roku.

Rynek, który składa się w 58% z biżuterii i w 42% z zegarków, skurczył się równomiernie. W ramach pierwszego segmentu, jedynie biżuteria modowa (pozbawiona kamieni i metali szlachetnych) zanotowała mniejszy spadek (-22,3% r/r). Wartość sprzedaży biżuterii szlachetnej zmniejszyła się o 33,1%. Rynek zegarków, gdzie dominują produkty męskie (78,3% udział), również skurczył się o 31,3%. W obu przypadkach nie odnotowano wyraźnych różnic w spadku poziomu sprzedaży między produktami przeznaczonymi dla kobiet i dla mężczyzn.

W innych krajach regionu występowały większe różnice między wynikami sprzedażowymi biżuterii i zegarków. Na największych rynkach mniejszy spadek odnotowano w segmencie luksusowej biżuterii – w Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 16%, a w Szwajcarii o 23,7% r/r. Wartość sprzedaży zegarków w tych krajach zmniejszyła się odpowiednio o 27,3% i 40,2%

Prognozy na przyszłość

- Pomimo kryzysowego 2020 roku przewidujemy, że w kolejnych latach dobra luksusowe będą cieszyć się coraz większą popularnością. Sprzyjać temu będzie otoczenie makroekonomiczne. Z jednej strony niskie stopy procentowe oraz wyższa niż w poprzednich latach inflacja będą wymuszać poszukiwanie inwestycji, które pozwolą „trzymać” wartość pieniądza. Z drugiej strony przewidujemy dalszy wzrost liczby osób zamożnych i bogatych, a więc potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych – prognozuje Andrzej Marczak, partner KPMG w Polsce.

Więcej na ten temat:
Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2020