plzh-CNenetdelvltnorues
Jednym z celów statutowych MSB jest działalność wydawnicza

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników od pięciu lat jest organizacją pożytku publicznego. Wiąże się to z możliwością przekazania na cele statutowe 1% z podatku dochodowego płaconego w Polsce.

Historia udowadnia, że organizacje pozarządowe znacznie lepiej wykorzystują posiadane pieniądze niż administracja państwowa i samorządowa, a co najważniejsze, można dzięki nim wesprzeć konkretny cel, na którym nam zależy. Takim celem może być właśnie działalność
statutowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników – przekazanie 1 procenta podatku na rzecz tej organizacji to wsparcie działań, których głównym celem jest budowanie marki bursztynu bałtyckiego, działalność naukowa i szkoleniowa, działalność wydawnicza oraz inne ważne dla branży cele opisane w statucie MSB.

Aby przekazać część podatku, wystarczy w odpowiednich rubrykach formularza PIT wpisać nazwę oraz numer KRS stowarzyszenia (0000120325). Resztą zajmie się urząd skarbowy. Podatnik może również zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do
rozdysponowania środków z 1% podatku przez organizację pożytku publicznego. Aby je dookreślić w należy w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" wpisać np. konkretny cel.

Pieniądze uzyskane z 1% podatku mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na cele statutowe MSB!

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników działa od 1996 roku i jest jedyną organizacją branży jubilerskiej, która została uznana za organizację pożytku publicznego.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
tel. +48 58 554 92 23
www.amber.org.pl
http://www.facebook.com/InternationalAmberAssociation