plzh-CNenetdelvltnorues
Janusz Antczak (w środku) podczas Europejskiego Święta Bursztynu 2010

Według oficjalnych informacji PKW w odbywającej się wczoraj drugiej turze wyborów samorządowych na stanowiska burmistrza Wielunia został wybrany dotychczasowy wicestarosta Janusz Antczak – w ostatnich latach mocno zasłużony także dla promocji bursztynu.

„Możemy się spodziewać, że na tym stanowisku Janusz Antczak będzie działał z jeszcze większą determinacją” – skomentował dla portalu amber.com.pl wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i właściciel firmy Ambermoda Mariusz Gliwiński. I dodał: „Jest on entuzjastycznie nastawiony do działania, co zjednuje mu współpracowników i przysparza przyjaciół. Mi zaimponował właśnie energią, determinacją i pomysłowością przy organizowaniu Europejskiego Święta Bursztynu w Wieluniu. To właśnie tam na bursztynowej imprezie powstał zalążek idei zorganizowania Forum Miast na Szlaku Bursztynowym.”

W 2006 roku Janusz Antczak założył Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy, które od 2007 r. organizuje Europejskie Święto Bursztynu oraz Rajd Rowerowy Szlakiem Bursztynowym. W 2010 roku organizacja ta otrzymała za swoją działalność tytuł Promotora Gminy Wieluń. Janusz Antczak jest pomysłodawcą projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” i przewodniczącym jego komitetu sterującego. Od 2009 r. jako członek Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Wieluńskiej pełni w nim funkcję wiceprezesa.