plzh-CNenetdelvltnorues
Różnymi drogami docierały do Szwecji gdańskie i królewieckie wyroby z bursztynu powstałe w okresie największej świetności tego rzemiosła, a więc od XVI do połowy XVIII wieku. Niektóre z nich zostały zamówione przez członków rodziny królewskiej u znakomitych artystów tej specjalności zarówno w Królewcu (np. u Georga Schreibera czy Johana Kohna), jak i w Gdańsku; udokumentowane źródła potwierdzają, że bursztynowe obiekty wysyłał na dwór szwedzki Michel Redlin, słynny gdański mistrz cechowy. Niektóre obiekty pozyskano na drodze zapisów testamentowych (głównie z Danii). Nie można jednak wykluczyć, że wiele znajdujących się w Szwecji wyrobów z bursztynu pochodzi z kradzieży dokonywanych na masową skalę przez wojska szwedzkie w okresie wojny trzydziestoletniej i w czasach "potopu".