plzh-CNenetdelvltnorues

Jeszcze kilka lat temu jedną z ważniejszych atrakcji imprezy była ścieżka edukacyjna, gdzie dr Elżbieta Sontag z Muzeum Inkluzji w Bursztynie  i dr Lech Kotwicki z Instytutu Oceanologii PAN w fascynujący sposób opowiadała dzieciom i dorosłym o inkluzjach zamkniętych w tym słonecznym kamieniu. Dziś miejsce ścieżki zajęły namioty promujące Nadwarciański Szlak Bursztynowy wraz z Europejskim Świętem Bursztynu i… producenta alkoholu. Dwa lata temu zawieszono organizację dorocznej konferencji poświęconej zagadnieniom promowania bursztynu w aspekcie turystycznym – streszczenia referatów były publikowane rokrocznie w specjalnym wydawnictwie książkowym. Jako powód organizator podaje brak wystarczających środków finansowych. I wyraża nadzieję, że już w przyszłym roku konferencja zostanie zorganizowana. To pozwala mieć nadzieję, że pierwotny i realizowany przez ponad 10 lat cel, jakim jest edukacja bursztynowa i promowanie regionu w oparciu o bursztyn, został tylko na chwilę stracony z oczu przez organizatora.

Bez walorów edukacyjnych Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu oscylują w kierunku zwykłej imprezy dla plażowiczów. Potencjał, jaki niesie ze sobą bursztyn, jak i nazwa miejscowości czy dotychczasowa, 16-letnia tradycja wydarzenia, pozostają niewykorzystane. Prestiżu ani bursztynu, ani  imprezy bynajmniej nie podnosi włączenie do programu wyborów Bursztynowej Miss czy też zaproszenie mniej lub bardziej znanych aktorów, którzy biorą udział w finałach mistrzostw w specjalnej kategorii VIP.

Sama rywalizacja w poławianiu bursztynu raczej nie przekłada się na zainteresowanie bursztynem ze strony uczestników. Zwyciężczynie w kategorii juniorów i seniorów zgodnie przyznały, że przyjechały do Jantaru po raz kolejny, by wziąć udział w zabawie i wygrać. Na pytanie, czy od ich pierwszego startu wzrosła ich wiedza w temacie bursztynu, zgodnie odpowiedziały: „Nie, raczej nie…”

Ale potencjał do zagospodarowania jest. Pożądanie bursztynu również. Po zakończeniu mistrzostw organizatorzy pozwolili wybrać plażowiczom pozostałe w kidzinie drobinki bursztynu – dorośli i dzieci jeszcze przez kilka godzin wyłuskiwali go z piasku i wody, gdzie był wcześniej płukany przez finalistów. Jak do nich dotrzeć z informacją i jak im ją podać, by zachęcić ich do pogłębiania wiedzy o bursztynie? To zadanie dla organizatora.