plzh-CNenetdelvltnorues

Pod koniec kwietnia powinniśmy dowiedzieć się, czy branży jubilersko-bursztynniczej przyznano dofinansowanie w projekcie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 6.5 „Promocja polskiej gospodarki”. Ma ono na celu m.in poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych oraz rozwój branż priorytetowych z punktu widzenia realizacji projektu, a także wykreowanie polskich specjalności eksportowych.

Wymagane przez Ministerstwo Gospodarki opracowanie na temat branży jubilersko-bursztynniczej – „gałęzi polskiej gospodarki, mającej potencjał, by w jej obrębie wykreować polskie specjalności eksportowe” – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników złożyło pod koniec lutego 2010. Już 11 marca podczas Gali Mody i Bursztynu towarzyszącej targom Amberif Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki Igor Mitroczuk poinformował, że nasze opracowanie jest jednym z 50 złożonych wniosków. Dodał, że powinniśmy wszystkimi legalnymi metodami lobbować za przyjęciem tego wniosku do finałowej piętnastki. Pod koniec kwietnia lub na początku maja dowiemy się, czy Minister Gospodarki na podstawie ocen powołanych specjalistów zakwalifikował naszą branżę do tych piętnastu, które stanowić będą podstawę do ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji branżowego programu promocji.

Wyłoniony w konkursie operator branżowy będzie miał za zadanie przedstawić 2,5-letni program promocji branży zawierający trzy składowe:
1. dofinansowana w 60 procentach pomoc publiczna dla firm (10 mln zł na 2,5 roku, do 300 tys. zł na firmę), np. dofinansowanie wyjazdów na targi zagraniczne;
2. dofinansowana w 100 procentach promocja branży (4 mln zł na 2,5 roku), np. sfinansowanie misji najważniejszych kupców zagranicznych, konferencje naukowe;
3. dofinansowane w 100 procentach działania PR (4 mln zł na 2,5 roku), np. product placement czy serię artykułów promocyjnych w prasie światowej.
Po tym czasie zostanie ogłoszony konkurs na operatora na kolejne lata. Nieoficjalnie mówi się, że wniosek złożony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników ma dużą szansę na przyjęcie do finałowej piętnastki ze względu na znaczną atrakcyjność promocyjną branży oraz innowacyjność, jaka wiązana jest ze wzornictwem.

Fragment opracowania: „Dziś biżuteria srebrna z bursztynem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kojarzonych z Polską produktów, co powoduje, że przedmioty dekorowane bursztynem są jednymi z najczęściej zamawianych i prezentów dyplomatycznych oraz dla zagranicznych gości. Uważamy, że przedstawione cechy dają szanse na uznanie branży jubilersko-bursztynniczej za szczególnie atrakcyjną i pozwoli wyodrębnić ją jako polską specjalność eksportową. Mamy także nadzieję, że kompleksowa promocja otworzy nowe możliwości przed niezwykle rozdrobnionym środowiskiem mikro i małych przedsiębiorstw, które do tej pory rozwijały się niemal wyłącznie w oparciu o własne środki. Creative Tension – Twórcza Energia to według badań Wallego Ollinsa, prowadzonych z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Instytutem Marki Polskiej, dobra potencjalna marka dla Polski. Bursztyn doskonale się w tę ideę wpisuje."

Michał Kosior jest kierownikiem biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Więcej informacji:
Ministerstwo Gospodarki