Zasady klasyfikacji surowca i wyrobów bursztynowych. Na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów Ukrainy - Państwowego Centrum Gemmologicznego w Kijowie

Wymiary
1. Unikalne bryłki: powyżej 100 mm w największym przekroju liniowym
2. Wielkie bryłki: powyżej a50 mm w największym przekroju liniowym
3. Średnie bryłki: powyżej 25 mm w największym przekroju liniowym
4. Małe bryłki: powyżej 10 mm w największym przekroju liniowym
5. Drobne ziarna: mniejsze niż 10 mm

Formy (kształty)
A. Forma bliska regularnej, powierzchnia gładka bez garbów i zagłębień. Proporcja wymiaru najmniejszego do największego nie mniejsza niż 0,75
B. Forma zbliżona do izometrycznej. Powierzchnia wyrównana z niewielkimi garbkami i zagłębieniami do 3 mm głębokości. Proporcja wymiaru najmniejszego do największego powyżej 0,5
C. Forma nieregularna. Nierówna powierzchnia z zagłębieniami do 5 mm. Proporcja wymiaru najmniejszego do największego powyżej 0,15
D. Forma bardzo nieregularna, złożona, przypadkowa, wykrzywiona. Struktura warstwowa. Powierzchnia spękana lub porowata. Głębokie szczeliny lub wygarbienia, a także otwory. Proporcja wymiaru najmniejszego do największego poniżej 0,15. Każda z opisanych właściwości kwalifikuje do formy D.

Kolory
1. Zabarwienia rzadkie: przezroczyste - czerwony, zielonkawo-cytrynowy, błękitno-zielonkawo-żółty; półprzejrzysty zielonkawo-cytrynowy; biały z zielonym lub błękitnym odcieniem
2. Zabarwienia tradycyjne: brązowy, brązowo-żółty, żółty i porcelanowy. Bez inkluzji i wad
3. Zabarwienia tradycyjne jak w pkt. 3, lecz nierównomierne, z odcieniem szarym lub niewielką liczbą wtrąceń mineralnych i organicznych
4. Przezroczysty z zanieczyszczeniami, półprzejrzysty lub nieprzezroczysty szaro-brunatny, szary lub ciemny, mocno zanieczyszczony dużą liczbą inkluzji różnych rozmiarów.


Ceny surowca ze złóż ukraińskich w USD za 1 kg

Wymiary
forma A
forma B
forma C
forma D
Wymiar 1 > 100 mm
Kolor 1
Kolor 2
Kolor 3
Kolor 4

5 000
2 100
800
300

1 500
800
600
200

800
600
300
150

600
300
200
100
Wymiar 2 > 50 mm
Kolor 1
Kolor 2
Kolor 3
Kolor 4

150
110
90
40

85
55
50
20

40
30
25
15

15
15
15
15
Wymiar 3 > 25 mm
Kolor 1
Kolor 2
Kolor 3
Kolor 4

55
45
35
25

35
30
20
15

20
20
15
10

12
12
10
10
Wymiar 4 > 10 mm
Kolor 1
Kolor 2
Kolor 3
Kolor 4

30
20
15
15

15
15
15
15

10
10
10
10

5
5
5
5
Wymiar 5 < 10 mm - niezależnie od koloru i formy 5 USD za 1 kg


Klasyfikacja i ceny hurtowe podstawowych wyrobów bez VAT

Klasyfikacja
A. Kaboszony standardowe
B. Kaboszony fantazyjne
C. Dyski
D. Paciorki kuliste i owalne
E. Kulki fasetowane


Tabela kolorów i cen w USD za 1 kg

Kolory
A
B
C
D
E
Przezroczysty, czerwony, czysty
31
40
15
86
118
Przezroczysty, żółto-pomarańczowy
24
31
16
63
118
Przezroczysty, żółty jasny
24
32
16
55
78
Półprzejrzysty, jaskrawo-żółty
27
31
14
67
133
Półprzejrzysty, żółto-brązowy
12
24
16
39
94
Półprzejrzysty cytrynowy
24
24
16
39
94
Kapuściak
13
20
9
35
78
Biały - kościak
20
24
16
47
118

Podane wyżej ceny odzwierciedlają jedynie proporcje wartości różnych grup wyrobów, lecz nie mają zastosowania w praktycznym obrocie towarowym.