Może się zdarzyć, że współcześnie ten pierścionek nie wzbudzi już zachwytu. Warto jednak wiedzieć, że jego twórcy przeszli do historii jako twórcy tzw. polskiej szkoły bursztynu i srebra, tworząc w latach 60. wyrafinowane, unikatowe formy artystyczne.

Maria i Paweł Fietkiewiczowie są pierwszymi współczesnymi polskimi artystami, którzy biżuterię ze srebra i bursztynu potraktowali jak dzieło sztuki. Od nich zaczęła się w latach 60. XX w. tzw. polska szkoła bursztynu i srebra, która przyniosła polskiemu złotnictwu i bursztynowi ogromną popularność na świecie. Ich sztuka przywróciła bursztynowi należne miejsce, które wypracowali gdańscy bursztynnicy w wiekach od XVI do XVIII oraz spowodowała wzmożone zainteresowanie bursztynem przez innych artystów. Wyroby z bursztynem zerwały z tandetną masówką i stały się wyrafinowanymi, unikatowymi formami artystycznymi.

Absolwenci Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (Maria malarstwo, Paweł rzeźba), obdarzeni wrażliwością estetyczną, znaleźli własny sposób na podkreślenie piękna bursztynu w biżuterii. Wybierane najpiękniejsze bryłki, które po wyszlifowaniu ukazywały nieograniczone bogactwo pejzaży, oprawiali w modelowane oprawy przypominające ramy obrazu. Ta opracowana przez Pawła Fietkiewicza autorska technika oprawy kamieni jubilerskich, szczególnie bursztynu, polegająca na opasywaniu kamienia kilkoma, czasem nawet kilkunastoma srebrnymi, dekoracyjnymi taśmami, została nazwana przez znawców złotnictwa ,,techniką zwielokrotnionej cargi”. Fietkiewiczowie osiągnęli mistrzostwo w kształtowaniu tych opraw poprzez zmianę rodzaju, rytmu oraz głębokości nacięć pojedynczych carg. Ich twórczość była nieustającym procesem poszukiwania ciągle nowych rozwiązań estetycznych i technicznych.


Laury należą się Marii i Pawłowi Fietkiewiczom za cztery fundamentalne sprawy, nad którymi władają niepodzielnie: za ogromną pracowitość i szacunek dla warsztatu, za czerpanie z tradycji dawnego rzemiosła artystycznego w sposób twórczy i niezależny, za wrażliwość artystyczną, która prowadzi ich zawsze ku formom delikatnym, wyrafinowanym, bezbłędnym kompozycjom. I wreszcie za rzecz niezwykłą: od młodzieńczych lat przez całe swoje życie działają wspólnie, a mimo to każde z nich zachowało swoją indywidualność, wyrazistość, słowem – niezależną ‘duszę artystyczną’. Wspólna jest jedynie atmosfera, w której pracują, pełna ciszy, spokoju i dzielenie się odczuciami w krytycznej ocenie wykonywanych dzieł – podsumowała Janina Grabowska, wieloletnia opiekunka bursztynowej kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku, w katalogu do wystawy autorskiej Marii i Pawła Fietkiewiczów z okazji 45-lecia ich działalności, która była prezentowana w Muzeum Bursztynu w Gdańsku do końca lutego 2010 r.


Prezentowany pierścionek „Mały światek”, który jest datowany na lata 1964-69, znajduje się w kolekcji Muzeum Bursztynu w Gdańsku i jest jedną z ponad 30 prac Marii i Pawła Fietkiewiczów znajdujących się w kolekcji współczesnej sztuki bursztynniczej tej placówki. Prace autorów można oglądać także m.in. w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz Muzeum w Gliwicach. Zdecydowana większość pozostaje w kolekcjach prywatnych.