plzh-CNenetdelvltnorues

Opracowanie z 2010 r. wykonane na zamówienie Ministra Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mimo wielowiekowej eksploatacji złóż bursztynu stan znajomości złóż bursztynu jest niewielki. Poza odosobnionymi przypadkami nie były one systematycznie badane. Eksploatacja współczesna również nie dostarcza zadowalających informacji w tym zakresie, zwłaszcza że prowadzona była często nielegalnie. Można jednak określić ogólne zasady dokumentowania jego złóż.

Poniższe wytyczne powstały na podstawie szczegółowego studium warunków geologicznych występowania bursztynu, podsumowującego i porządkującego stan wiedzy na ten temat. Ich celem jest wskazanie sposobów poszukiwania i rozpoznawania złóż bursztynu możliwych do zastosowania przy obecnym stanie wiedzy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego. .pl

Źródło: Ministerstwo Środowiska