plzh-CNenetdelvltnorues

Zdecydowanie najważniejszym jest moim zdaniem objęcie branży jubilersko-bursztynniczej programem dofinansowania Ministerstwa Gospodarki PO IG 6.5. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski władza państwowa obiecuje – bo sprawa nadal nie doczekała się jeszcze finału – branży pieniądze na promocję wytwarzanych przez nią produktów. Dotychczas odbywało się to z inicjatywy funkcjonujących w jej ramach podmiotów gospodarczych i organizacji, które działały na rzecz promocji bursztynu. Także władze Gdańska dopiero od niedawna przeznaczają na ten cel środki finansowe, pięć lat temu zostało również utworzone stanowisko koordynatora ds. bursztynu przy prezydencie tego miasta. Jestem przekonany, że dofinansowanie w wysokości 100 procent zainwestowanych środków w widoczny sposób przełoży się na zainteresowanie polskimi wyrobami z bursztynu na świecie.

Na drugim miejscu pod względem ważności powinny się znaleźć prace nad normą na bursztyn bałtycki, stanowiące kontynuację działań podjętych już we wcześniejszych latach. Niebawem projekt normy zostanie złożony w Polskim Komitecie Normalizacji, a stanie się to możliwe dzięki współpracy całego środowiska, a przede wszystkim zaangażowaniu ekspertów ze wszystkich organizacji branżowych jubilerskich i bursztyniarskich. Po raz pierwszy zostały przeprowadzone badania dużej grupy próbek nie tylko bursztynu bałtyckiego, ale także ich imitacji oraz innych żywic kopalnych, które pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że metoda spektroskopii w podczerwieni pozwala skutecznie odróżnić bursztyn bałtycki od innych materiałów.
Norma stanie się ważna z punktu widzenia producentów i sprzedawców, ale także odbiorców ostatecznych, ponieważ ochroni ich interesy. Stanie się także podstawą do tworzenia klasyfikacji surowca bursztynowego, w oparciu o nią będą wydawane certyfikaty i opinie biegłych rzeczoznawców oraz laboratoriów badawczych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że stanie się ona normą europejską, co z pewnością podniesie rangę polskiej branży bursztyniarskiej na arenie międzynarodowej.

Na uwagę zasługują także wszelkie działania mające na celu budowanie i promocję nowożytnego szlaku bursztynowego podejmowane nie tylko przez miasta, regiony czy organizacje w Polsce, ale także w innych krajach, przez które przebiegała któraś z odnóg dawnego szlaku: Włoch, Austrii, Węgier, Słowacji, Słowenii, oraz takich jak Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa czy Łotwa. W naszym kraju na szczególne uznanie zasługuje inicjatywa Bursztynowego Tygodnia w Gdańsku oraz Bursztynowy Paszport, który obecnie łączy już kilka miast: Gdańsk, Kraków, Kalisz i Wrocław.

Wiele udało się osiągnąć w minionym roku. Jestem jednak przekonany, że udałoby się jeszcze więcej, gdyby współpraca w środowisku była lepsza. Im szybciej zrozumiemy, że skuteczne działania są możliwe tylko w wyniku porozumienia, tym lepsze będą efekty naszych wysiłków mających na celu szeroko pojętą promocję bursztynu i całej branży.

Zbiegniew Strzelczyk jest prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu

Polecamy:
Koniec z "wolną amerykanką" - rozmowa ze Zbigniewem Strzelczykiem