plzh-CNenetdelvltnorues

Z informacji Weroniki Wysockiej Polska norma na bursztyn bałtycki coraz bliżej (którą przeczytałam z opóźnieniem) wyniknęła bardzo niejasna dla mnie sytuacja, która w środowisku bursztynników została jednoznacznie odczytana jako moja przynależność do Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Sytuacja ta stała się skutkiem „propozycji” tejże izby włączenia mnie do „grupy roboczej, której zadaniem będzie ostateczne uzgodnienie treści roboczego projektu normy PN-M-17008 Bursztyn – Klasyfikacja i badania”.

Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego i podobnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i tylko z tej racji:

1. wypowiedziałam się na temat normy w liście (który był czytany na zebraniu) do p. Strzelczyka, który wysłałam na pierwsze spotkanie w dniu 18.09.2009 w Gdańsku;

2 . byłam obecna na spotkaniu w Warszawie 21.10.2009, gdzie wielokrotnie zabierałam głos z pozycji konsultanta. Między innymi bardzo wyraźnie wypowiedziałam się ponownie na korzyść już wcześniej poprawnie opracowanych danych dotyczących definicji bursztynu, a także właściwości bursztynu i innych żywic kopalnych (które publikowałam w Polskim Jubilerze do 19 numeru włącznie). Dane te zebrała Komisja Rzeczoznawców MSB, która pracowała na bieżąco przez blisko 10 lat w gronie badaczy bursztynu i doświadczonych bursztynników (szkoda, że nie zostali oni dostrzeżeni i zaproszeni na dyskusje dotyczącą normy – por. artykuł W. Gierłowskiego w ostatnim numerze czasopisma Rynek Jubilerski, który również naświetla te sprawy).