plzh-CNenetdelvltnorues

Polska jest obecnie największym w Europie producentem wyrobów z bursztynu bałtyckiego, dlatego zagadnienia dotyczące szeroko pojętej promocji tego kamienia i popularyzacji wiedzy na jego temat, ochrony interesów wytwórców i nabywców należą do najważniejszych zadań działających tu organizacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Rzeczoznawcy bursztynu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Akt założycielski Światowej Rady Bursztynu został podpisany 28.06.2006 roku w Domu Uphagena w Gdańsku w obecności prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Obecnie w skład Rady wchodzą następujące osobistości związane z bursztynem: Olena Belichenko, Ulf Erichson, Wiesław Gierłowski, Mariusz Gliwiński, Adam Koperkiewicz, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Zoja Kostiaszowa, Aleksander K. Kryłow, Wiesław Krzemiński, Kazimiras Mizgiris, Ewa Rachoń, Norbert Vávra, Ryszard Szadziewski, Wolfgang Weitschat, Alicja Zobel (upoważniony przedstawiciel).

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu jest organizacją zrzeszającą polskie firmy, zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego. Siedzibą Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu jest Gdańsk. Izba zajmuje się promocją miasta, jest również inicjatorem utworzenia Muzeum Bursztynu w Gdańsku będącego oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników obchodziło w 2006 roku 10-lecie istnienia. Organizacja zrzesza producentów i kupców działających w branży bursztynniczej, artystów tworzących w bursztynie, kolekcjonerów okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych, a także badaczy z różnych dziedzin nauki, zajmujących się problematyką bursztynową. Obecnie Stowarzyszenie liczy 233 członków, w tym 69 z 23 krajów świata, m.in. z USA, Niemiec, Anglii, Francji, Kanady, Hiszpanii, Indii, RPA i Dominikany.