plzh-CNenetdelvltnorues

Zakończyło się II Forum Miast na Szlaku Bursztynowego. Tegoroczne spotkanie zdawało się mieć mniejszą rangę, nawet jeśli liczba uczestników była dwukrotnie większa: udział w spotkaniu zgłosiło ponad 160 uczestników z kraju i z zagranicy, akredytowało się 120 osób.

Tegoroczne spotkanie zostało zaplanowane jako międzynarodowe, jednak niestety nie dojechały spodziewane delegacje z Litwy, Niemiec (zaproszenie potwierdzili burmistrzowie Kilonii, Frankfurtu i Stuttgartu) i Obwodu Kaliningradzkiego. Zabrakło także przedstawicieli kilku miast z południa Polski, które zmagają się ze skutkami powodzi. Międzynarodową rangę podkreślał udział licznej i ważnej delegacji z Ukrainy – dobra współpraca z regionem równeńskim, gdzie wydobywa się surowiec bursztynowy, ma ogromne znaczenie także dla rozwoju polskiego bursztynnictwa.

W porównaniu z ubiegłorocznym spotkaniem, w którym udział wzięło wielu 60 przedstawicieli samorządów i 40 gości, tegoroczne zdawało się mieć mniejszą rangę, nawet jeśli liczba uczestników była dwukrotnie większa. Niemniej jednak inicjatywa dorocznych spotkań przedstawicieli miast zlokalizowanych na Bursztynowym Szlaku cieszy się dużym zainteresowaniem, głównie z powodu możliwości wymiany doświadczeń między uczestnikami – właśnie ten aspekt spotkania zdają się oni cenić najwyżej. Właśnie w ten sposób dowiadują się oni o inicjatywach podejmowanych przez konkretne miasta i mogą służyć swoimi doświadczeniami oraz podejmować wspólne działania mające na celu promocję miast właśnie poprzez wykorzystanie bursztynu.

Uczmy się od najlepszych

Zdecydowanym przodownikiem w tej dziedzinie jest Kalisz, który przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz we współpracy z innymi miastami realizuje międzynarodowy projekt „Wyprawa po bursztyn”. Oprócz zrekonstruowanego wozu rzymskiego, który przez dwa miesiące można było oglądać na ekspozycji w gdańskim Muzeum Bursztynu, składają się nań takie elementy jak festiwal historyczny „Po bursztyn”, cykl wystaw „Magia bursztynu”, oraz film będący reportażem z realizacji projektu i zawierający elementy edukacyjne. Na drugi weekend czerwca (11-13.06) zaplanowano w Kaliszu bursztynową ucztę, w czasie której odbędzie się konferencja popularno-naukowa pod hasłem „Kalisia na Bursztynowym Szlaku”, pokazy mody i biżuterii, parada w stylu antycznym i pokazy walk gladiatorskich.

Właśnie dzięki temu projektowi realizowanemu wspólnie z innymi miastami położonymi na szlaku bursztynowym (m.in. Martin, Sopron, Ptuji i Adria), Kalisz pokazał, jak sprawnie budować swój wizerunek w oparciu o złoto Bałtyku. Wzoruje się na nim m.in. Konin, gdzie realizowany jest projekt „Konin – Setidava 1850” stworzony przez Obywatelski Projekt Promocji Miasta. Dotychczas udało się m.in. wybić lokalne denary, planowane są kolejne działania. Bursztyn – a dokładniej mówiąc, bursztynowe znaleziska w niedawno odkrytych wykopaliskach archeologicznych datowanych na okres sprzed 12 tys. lat – planuje wykorzystać Grodzisk Mazowiecki. Projektem, który może połączyć mniejsze miasta czy miejscowości może być szlak Greenways wytyczony wzdłuż dawnych szlaków handlowych, którego celem jest aktywizacja terenów w oparciu o bursztynowe dziedzictwo – obecnie istnieje w naszym kraju 6 odcinków tego szlaku adresowanych przede wszystkim do osób niezmotoryzowanych.

"Bursztyn przyciąga ludzi"

II Forum Miast Szlaku Bursztynowego zostało ocenione przez uczestników pozytywnie. Inicjatywa ta jest obliczona na co najmniej kilka lat, ale już pierwsze dwie edycje pokazały, że najważniejszym jej celem jest integracja działań uczestniczących w projekcie miast. Jako podsumowanie może posłużyć wypowiedź wiceprezydenta Gdańska Andrzeja Bojanowskiego, który – witając uczestników Forum – powiedział: „Tylko poprzez wspólne cele jesteśmy w stanie zaistnieć w szerokiej świadomości odbiorców. Inicjatywa Forum dowodzi, że bursztyn przyciąga ludzi. Wykorzystajmy ten fakt do realizacji wspólnych misji, tworzenia nowych relacji handlowych i biznesowych oraz budowania naszej pozycji w świecie.”