plzh-CNenetdelvltnorues
PIG – Oddział Geologii Morza, Gdańsk, POLTEGOR – INSTYTUT IGO i Zakładowe Koło SITG, Wrocław, AGH - Katedra Geologii Złożowej i Górniczej WGGiOŚ, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska zapraszają na XI seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” pod tytułem „Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin” (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż). Seminarium odbędzie się pod honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w dniach 4-6 czerwca 2008 r. w Hotelu Orle w Sobieszewie.

Program seminarium

Środa 4.06.2008

10.00 – 14.00 Rejestracja uczestników
13.00 – 14.00 Obiad
14.30 – 15.00 Otwarcie obrad
Powitanie uczestników, wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Głównego Geologa Kraju oraz Przewodniczącego KZK przy Ministrze Środowiska

15.00 – 16.30 Sesja referatowa
M. Nieć (IGSMiE PAN Kraków), J. Górecki (AGH Kraków) – Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż na przełomie XX i XXI wieku
B. Radwanek-Bąk (PIG Kraków) – Dostępność terenów złożowych jako priorytet ochrony zasobów kopalin
E. Pietrzyk-Sokulska (IGSMiE PAN Kraków) – Możliwości ochrony walorów geologicznych nieczynnych wyrobisk po eksploatacji zwięzłych kopalin skalnych na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
K. Olejniczak (PIG Warszawa) – Sprawnie funkcjonująca administracja geologiczna gwarancją skutecznej ochrony kopalin
L. Zaleszkiewicz, R. Pikies, J. Krzymińska (PIG Gdańsk) – Baza zasobowa surowców mineralnych okolic Nidzicy na przykładzie wybranych arkuszy map geologiczno-gospodarczych
G. Czapowski, H. Tomassi-Morawiec, J. Chełmiński, M. Tomaszczyk (PIG Warszawa) – Stopień rozpoznania
i perspektywy zagospodarowania cechsztyńskich złóż soli w rejonie Zatoki Gdańskiej

16.30 – 17.00 przerwa kawowa

17.00 – 19.00 Sesja referatowa
R. Kramarska, J. Zachowicz (PIG Gdańsk), A. Cieślak (Urząd Morski Gdańsk) – Stopień rozpoznania złóż piasków na dnie Bałtyku a zapotrzebowanie na piaski morskie
Sz. Uścinowicz, R. Kramarska, P. Przezdziecki (PIG Gdańsk) – Stabilność i odnawialność morskich złóż kruszywa na Ławicy Słupskiej w świetle badań sedymentologicznych
P. Przezdziecki (PIG Gdańsk) – Wykorzystanie metod geofizycznych przy rozpoznaniu i dokumentowaniu podmorskich złóż kruszywa naturalnego na Bałtyku
J. Bromowicz, J. Magiera (AGH Kraków) – Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego Krakowa
J. Badera (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec), M. Szymczyk (IPIŚ PAN) – Walory dekoracyjne kamieni budowlanych w świetle badań ankietowych
S. Kędzior (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec) – Charakterystyka geologiczno-zasobowa złóż gazu ziemnego (metanu wolnego) w rejonie górnośląskim w aspekcie eksploatacji na potrzeby lokalne
R. Rożek, J. Suchan, M. Mrzygłód (KGHM Polska Miedź S.A.) – Rozpoznanie i dokumentacja złoża przy pomocy przenośnych analizatorów rentgenowskich na podstawie doświadczeń O/ZG "Rudna" KGHM Polska Miedź S.A.
M. Duczmal (IGO Poltegor) – Ochrona złóż – idea a rzeczywistość na przykładzie perspektywicznych złóż węgla brunatnego

19.30 Kolacja i uroczyste spotkanie towarzyskie

Czwartek 5.06.2008

7.30 – 8.30 Śniadanie
8.45 – 18.30 Sesja terenowa
* Wykorzystanie gazu ziemnego ze złóż bałtyckich (Energobaltic Władysławowo)
* Węgle brunatne w profilu klifu chłapowskiego (Chłapowo)
* Eksploatacja złoża kredy jeziornej i rekultywacja wyrobisk (Orle)
* Eksploatacja złóż torfu i rekultywacja wyrobisk

19.00 Wieczorne grillowanie

Piątek 6.06.2008

7.30 – 8.30 Śniadanie

9.00 - 10.00 Sesja referatowa, dyskusja i podsumowanie obrad
R. Pytlos (Urząd Miejski, Gdańsk) – Udostępnianie gruntów gminnych pod rozpoznanie złóż bursztynów
R. Kramarska, J. Kasiński (PIG Gdańsk – Warszawa), V. Sivkov (Instytut Oceanologii RAN Kaliningrad) – Bursztyn paleogeński in situ w Polsce i krajach ościennych – geologia, eksploatacja, perspektywy
L. Jurys, R. Kramarska, (PIG Gdańsk), H. Cylkowska, M. Oller (PRCiP Gdańsk) – Uwagi o metodyce dokumentowania i eksploatacja holoceńskich złóż bursztynu w delcie Wisły

10.30 - 13.00 Sesja terenowa
* Prezentacja poszukiwań bursztynu (Gdańsk Stogi)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie seminarium


Warunki uczestnictwa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium powinny do dnia 5. maja br. wpłacić 1080 zł do na konto:
Poltegor-Instytut
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25
51–616 Wrocław
BZ WBK S.A. Oddział we Wrocławiu
Nr 98 1090 1522 0000 0000 5201 9104
z dopiskiem: za udział w XI Seminarium

Opłata obejmuje: wyżywienie i noclegi, materiały konferencyjne, udział w sesjach terenowych. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 2–osobowych w Hotelu ORLE w Gdańsku Sobieszewie.

WIĘCEJ INFORMACJI:
„Poltegor - Instytut”
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
dr Joanna Specylak-Skrzypecka
ul. Parkowa 25
51-616 WROCŁAW
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IGO Poltegor-Instytut
dr Grażyna Ślusarczyk, dr Joanna Specylak-Skrzypecka
tel. 071/ 348 82 26, fax 071 348 43 20

PIG Gdańsk
dr Regina Kramarska - tel. 058/ 554 29 09 wew. 224
mgr inż. Leszek Jurys - tel. 058/ 554 29 09 wew. 317

AGH Kraków
dr inż. Jerzy Górecki, mgr inż. Edyta Szwed - tel. 012 617 39 18,
012/ 617 24 26

Materiały organizatora